[0418] Općinsko sindikalno vijeće Biograd (1980. – 1986.)

Signatura: HR–DAZD–418

Klasifikacija: H.3.2.6

Naziv fonda: Općinsko sindikalno vijeće Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1980.–1986.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 26 kut.; 2,6 d/m

Stvaratelj: Općinsko sindikalno vijeće Biograd

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Organizacijska struktura sindikata, str. 456

POVIJEST FONDA

Primopredaja gradiva ovog fonda nije zabilježena.

POPIS GRADIVA

1. Opći spisi, 1980.–1986, kut. 1–24

2. Ugovori o radu kod privatnih osoba, kut. 25

3. Društveni dogovor o dohotku, kut. 26

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–331: Kotarsko sindikalno vijeće Zadar 1945.–1962., str. 458

BIBLIOGRAFIJA

35 godina sindikata u Zadru 1944. –1979., Zadar: Općinsko sindikalno vijeće, 1981.

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.