[0417] Općinska konferencija SSRN Hrvatske Biograd (1962. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–417

Klasifikacija: H.2.2.8.

Naziv fonda: Općinska konferencija SSRN Hrvatske Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1962.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 knj., 73 kut.; 7,30 d/m

Stvaratelj: OK SSRN Hrvatske Biograd n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

SSRNH je društveno–politička organizacija i sljednik Narodne fronte Hrvatske, a u svojim je redovima okupljala radništvo, seljaštvo, građanstvo i inteligenciju. Zadaća organizacija bila je provođenje dugoročnog programa društveno–ekonomskog razvoja svih društveno–političkih zajednica. Ti su zadaci bili usmjereni na podizanje produktivnosti rada, racionalno korištenje resursa i kapaciteta, razvoj znanosti, stvaranje uvjeta za zapošljavanje, osobito mladih kadrova, razvoj poljoprivrede, industrije i male privrede, a sve u svrhu stvaranja jedinstvenog jugoslavenskog tržišta. Posebna se pažnja posvećivala socijalno osjetljivim dijelovima društva, njihovoj socijalizaciji i podmirenju svih životnih potreba. Osobitost SSRN–a, bio je rad s djecom i omladinom, briga o njihovom školovanju i pravilnom uključivanju u sve strukture društva, u čemu su se posebno iskazale pionirske organizacije školske djece. Socijalistički savez razvijao je principe kolektivnog rada, odlučivanje o kolektivnoj i osobnoj odgovornosti na radnom mjestu, brigu o ženama i njihovom statusu u društvu kao i razvijanju svijesti o humanosti građana i radnih ljudi općenito.

Organizacija je bila zamišljena kao dobrovoljna društveno–politička organizacija svih radnih ljudi i građana koji su bili opredijeljeni za socijalističko samoupravljanje te rješavanje svih pitanja na području društvenog života i ostvarenju humanih odnosa.

SSRN Hrvatske Biograd bio je sastavni dio SSRNH odnosno SSRN Jugoslavije.

Organizacija je imala svoj jedinstveni statut na razini Republike Hrvatske.

POVIJEST FONDA

Spisi fonda primljeni su u tadašnji Povijesni arhiv u Zadru krajem 1990. godine bez zapisnika (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 227/1990). Gradivo nije arhivistički sređeno. Izrađen je privremeni inventar.

SADRŽAJ GRADIVA

Sačuvani su spisi odlagani prema urudžbenom zapisniku, zatim u pojedine predmetne serije, kao što zapisnici sjednica OK SSRH Biograd, programi rada, tiskani materijali i brošure, financijski izvještaji, izborne liste za obnašanje javnih i drugih društvenih funkcija na području Općine Biograd n/m i slično.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici Općinske konferencije SSRN Hrvatske Biograd, 1969.–1990, knj. 4

2. Urudžbeni zapisnici strogo povjeljivih spisa, 1984.–1990., knj. 1

Predmetne knjige

1. Zapisnici sjednica Predsjedništva OK SSRN Biograd n/m i raznih komisija koje su djelovale pri SSRN–u

2. Knjiga s popisom članova Narodne fronte kotara Biograd n/m iz 1946., 1947.

Spisi, 1962.–1990, 73 kut.

1. Opći spisi ureda SSRN Biograd n/m 1962.–1990., kut. 1–47

2. Zapisnici sa sjednica konferencije i predsjedništva SSRN Biograd, raznih komisija i sekcija, kut. 48–61

3. Platne liste službenika i namještenika,1969.–1990., kut. 62

4. Financijski spisi, kut. 63–64

5. Planovi razvoja, materijali za sjednice predsjedništva i komisija, kut. 65–67

6. Izvješća Okružnog javnog tužilaštva Zadra, 1980.–1983., kut. 68–69

7. Program rada SSRN Biograd n/m za 1986., analiza provedenih izbora iz 1986. godine. Popisi odbornika DPO–a na području Općine Bigrad n/m kao i materijali za provedene izbore, 1986., kut. 70

8. Društveni dogovori za razvoj kadrovske politike u Općini Biograd n/m iz 1977. godine. Zapisnik s I. konferencije DPV Općine Bigrad n/m, 1982., kut. 71

9. Tiskovni materijali, odluke, referati, govori i izvještaji s raznih društvenih manifestacija u Biogradu i Zadru za razdoblje od 1972. do 1978., kut. 72

10. Razni spisi o radu i aktivnostima Narodne tehnike, Radioamatera, Organizacije pionira i dr., 1975.–1985., kut. 73

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.