[0416] Općinska konferencija SSO Hrvatske Biograd (1962. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–416

Klasifikacija: H.2.3.8.

Naziv fonda: Općinska konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1963.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 42 kut.; 4,3 d/m

Stvaratelj: Općinska konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske Biograd

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez socijalističke omladine Hrvatske, str. 421

POVIJEST FONDA

Gradivo je Državnom arhivu u Zadru predala Općinska konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske. Fond je fragmentarno sačuvan i nije sređen.

SADRŽAJ

Osim gradiva navedenog u popisu, postoji i gradivo od 1962. do 1986. koje sadrži opće spise i financijsku dokumentaciju, a nije popisano.

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnici, 1968.–1990., knj. 3

2. Opći spisi, kut. 4–26

1. Opći spisi, 1963., 1970., kut. 4

2. Opći spisi, 1972.–1973., kut. 5

3. Opći spisi, 1975., kut. 6–7

4. Opći spisi, 1976.–1978., kut. 8–9

5. Opći spisi, 1980.–1990., kut. 10–26

3. Zapisnici

1. Zapisnici Predsjedništva Općinskoga komiteta, kut. 27

2. Zapisnici sjednica Općinskog komiteta, kut. 28–29

3. Zapisnici osnovnih organizacija; planovi i programi, kut. 30

4. Članstvo

1. Popisi članova, kut. 31

2. Popisi članova i personalije, kut. 32

5. Financijska dokumentacija

1. Financijska dokumentacija, platne liste i dr., kut. 33–35

6. Radne akcije, kut. 36–38

7. Razno

1. Dan mladosti, Komisije i grupe, Politička škola, Titov fond, kut. 39

3. Susreti boraca i omladine, Ništa nas ne smije iznenaditi, Sportska takmičenja, Radio Klub, Francusko–hrvatska razmjena, kut. 40

4. Publikacije, 1987.–1990., kut. 41

5. Razna dokumentacija, kut. 42–45

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1231: Republička konferencija SSO Hrvatske 1943.–1989.

HR–HDA–1226: Oblasni komitet SKOJ–a za Dalmaciju Split 1920.–1948.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.