[0415] Mjesni narodni odbor Tribanj (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–415

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Tribanj

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 knj., 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Tribanj

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Tribanj je u sastavu Kotara Zadar i u istom sastavu ostaje i Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se NO općine Ražanac koja je obuhvaćala mjesta Jovići, Krneza, Ljubač, Radovin, Ražanac, Rtina i Tribanj – Kruščica. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. u kotaru Zadar osniva se općina Starigrad – Seline (sjedište Starigrad), u čiji sastav ulaze sela Seline i Starigrad, koja se izdvajaju iz općine Vinjerac, te selo Tribanj – Kruščica, koje se izdvaja iz općine Ražanac.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo MNO Tribanj dopremljeno je u Arhiv tijekom 1977. godine zajedno s gradivom MNO Starigrad. Gradivo je predao Mjesni ured Starigrad (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 147/1977). Gradivo je sačuvano fragmenarno, nedostaju urudžbeni zapisnici za 1947., 1951. i 1952. Godinu, kao i svi spisi osim zapisnika sjednica MNO za dvije godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Tribnja. Sačuvani su fragmenti Matičnog ureda kao jedan od izvora za povijest demografije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici MNO Tribanj, 1948.–1950., 3 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga primljene pošte MNO Tribanj, 1947., 1 knj.

2. Osnovna knjiga zaduženja i razduženja MNO, 1950., 1 knj.

3. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Tribanj, 1950., 1 knj.

4. Knjiga zapisnika raznih sjednica i komisija, 1947., 1 knj.

Spisi, 1947.–1952., kut. 1.

Zapisnici sjednica MNO Tribanj, 1947. i 1949.

Razni statistički popisi, 1948.

Platni iskazi službenika MNO Tribanj, 1948.–1950., 1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–163: Narodni odbor općine Ražanac, 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619