[0414] Mjesni narodni odbor Zaton (1946. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–414

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Zaton

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 2 kut.; 0,26 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Zaton

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prvi Mjesni narodni odbor u Zatonu formiran je već u kolovozu 1942. godine. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Zaton je u sastavu kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ostaje u NO Kotara Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se NO općine Nin koji je obuhvaćao mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi i Zaton.

POVIJEST FONDA

Posredstvom Skupštine Zadar, MNO Zaton je 1976. godine s gradivom NOO Nin predao Historijskom arhivu u Zadru i gradivo MNO Zaton (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu NO općine Nin. Gradivo je fragmentarno sačuvano. Nedostaju urudžbeni zapisnici kao i spisi iz 1947., 1948. i 1951. godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Zatona. Sačuvani su fragmentarno i spisi Matičnog ureda kao jedan od izvora za povijest demografije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici MNO Zaton, 1948.–1950., 3 knj.

Predmetne knjige

Knjiga primitaka i izdataka MNO Zaton, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1946.–1952., 2 kut.

1. Opći spisi MNO Zaton, 1946., 1949, kut. 1.

2. Opći spisi MNO Zaton, 1952., kut. 2.

Zapisnici sastanaka zborova birača mjesta Zaton, 1951.

Razna uputstva, statistički podaci, odluke i slično

Spisi Matičnog ureda Zaton, 1946.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–157: Narodni odbor općine Nin 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) / priredio Marjan Diklić. Zadar: Matica hrvatska Zadar–Nin–Vrsi, 2004.