[0413] Općinsko sindikalno vijeće Zadar (1961. – 1978.)

Signatura: HR–DAZD–413

Klasifikacija: H.3.2.3

Naziv fonda: Općinsko sindikalno vijeće Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1959.–1978.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 48 kut.; 4,8 d/m

Stvaratelj: Općinski sindikalno vijeće Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Organizacijska struktura sindikata, str. 456

I prije stupanja na snagu reformi koje su uslijedile nakon donošenja Zakona o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962., kada se ukidaju sve manje općine, okrupnjuju se kotari te osnivaju Skupštine općina, osniva se Općinsko sindikalno vijeće u Zadru. Osnivačka skupština održana je 8. travnja 1961. Općinsko sindikalno vijeće bilo je nadležno za područje novoosnovane općine Zadar.

Na trećem redovnom zasjedanju Općinskog sindikalnog vijeća Zadar 22. listopada 1963. u izvještaju se u prikazu rada vijeća, podružnica i strukovnih odbora daje uvid u djelatnost sindikalnih organizacija na području Skupštine općine od lipnja 1962. do listopada 1963. godine. Na području općine djeluje šest strukovnih sindikata i 151 sindikalna podružnica, 4 sindikalna odbora poduzeća i 6 općinskih odbora strukovnih sindikata. Na području Skupštine općine Zadar djeluju unaprijed dva strukovna odbora (za društvene djelatnosti i za uslužne djelatnosti), a ostali će djelovati na razini dalmatinske regije. Zbog toga se osnivaju dva regionalna odbora: za građevinarstvo i poljoprivredu te za prehrambenu industriju. Na sedmoj redovnoj skupštini 28. rujna 1972. donose se Pravila o organizaciji sindikata općine Zadar. Prema njima skupština je najviše tijelo i održava se svake četiri godine. Konferencija se saziva jednom godišnje. Općinsko vijeće je političko–izvršno tijelo Skupštine i za svoj rad odgovara Skupštini. Pored OSV–a djeluju i strukovni sindkati uslužnih djelatnosti, društvenih djelatnosti te saobraćaja i veze.

POVIJEST FONDA

Primopredaja gradiva ovog fonda nije zabilježena.

SADRŽAJ

Gradivo Općinskog sindikalnoga vijeća u Zadru dopunski je izvor za proučavanje društvenih, političkih, gospodarskih i kulturno–prosvjetnih prilika na području kotara Zadar. Sindikalno vijeće, osobito njegova tijela (odbori, komisije i dr.) razmatrali su brojna pitanja iz života grada i kotara Zadar, zauzimala su stajališta prema raznim pitanjima i davalo je ocjene.

POPIS GRADIVA

1. Opći spisi, 1961.–1978., kut. 1–11

2. Zapisnici

1. Zapisnici Kotarskog i Općinskog sindikalnog vijeća, 1959.–1976., kut. 12–16

2. Zapisnici općinskih odbora strukovnih sindikata, 1961.–1966., 1973., kut. 17

3. Razno

1. Dokumentacija, 1959.–1977., kut. 18–21

2. Upitnici o kadrovnicima u radnim organizacijama, Statistički izvještaji o radu Sindikalnih podružnica, o prijelazu na 42–satno radno vrijeme, Razni zapisnici, 1962.– 1963., kut. 22

3. Dokumentacija o izborima 1974.; Ankete o socijalističkom samoupravljanju, 1962., o ZUR–u, 1976., Radničko–sportske aktivnosti, 1963., kut. 23

4. Statuti, 1963.–1974., kut. 24

4. Financijska dokumentacija

Računi, platne liste, 1963.–1974., kut. 25

5. Strukovni odbori

1. Općinski odbor sindikata radnika društvenih djelatnosti

Opći spisi, 1963.–1974., kut. 26

Zapisnici Općinskog odbora, 1963.–1974., kut. 27

Zapisnici podružnica, 1962.–1974., kut. 28–30

2. Općinski odbor sindikata građevinskih radnika

Opći spisi, 1963., 1969., kut. 31

Zapisnici strukovnog odbora i podružnica, 1962.–1973., kut. 32

3. Općinski odbor sindikata radnika industrije i rudarstva

Opći spisi, 1963./1973., kut. 33

Zapisnici strukovnog odbora i podružnica, 1963.–1975., kut. 34–35

4. Općinski odbor sindikata poljoprivredno–prehrambenih i duhanskih radnika

Opći spisi, 1961./1965., kut. 36

Zapisnici strukovnog odbora i podružnica, 1962.–1974., kut. 36–37

5. Općinski odbor sindikata radnika saobraćaja i veze

Opći spisi, 1961./1965., kut. 36

Zapisnici strukovnog odbora i podružnica, 1961.–1975., kut. 38–40

Razno, 1963.–1973., kut. 41

6. Općinski odbor sindikata radnika uslužnih djelatnosti

Opći spisi, 1963./1974., kut. 42

Zapisnici strukovnog odbora i podružnica, 1962.–1974., kut. 43–47

Razno, 1963.–1973., kut. 48

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–488: Međuopćinsko vijeće saveza sindikata Hrvatske za Dalmaciju u Splitu 1967.–1975.

HR–DAST–131: Sindikalna podružnica kulturnih i prosvjetnih radnika Oblasnog NO Dalmacije u Splitu 1945./1953.

BIBLIOGRAFIJA

35 godina sindikata u Zadru 1944. –1979., Zadar: Općinsko sindikalno vijeće, 1981.

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.