[0412] Gradski odbor SUBNOR–a Zadar (1948. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–412

Klasifikacija: H.2.5.6

Naziv fonda: Gradski odbor Saveza boraca NOR–a Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 3 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Gradski odbor Saveza boraca NOR–a Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez boraca NOR–a Hrvatske, str. 438

POVIJEST FONDA

Nije sačuvan podatak o primopredaji gradiva ovog fonda.

SADRŽAJ

Sačuvani su popisi članova, izvještaji o radu gradske organizacije, izvještaji zemaljskom odboru SUBNOR–a, zapisnici sastanaka izvršnog odbora, zapisnici skupštine SUBNOR–a u Zadru, planovi rada, izvještaj o radu kulturno–povijesne sekcije, prosvjedi protiv Informbiroa, komisija za popis djece palih boraca, proslava dana dječje radosti, akcija prikupljanja podataka o žrtvama rata, zapisnici sastanaka pojedinih osnovnih organizacija Saveza boraca, izvještaj o radu socijalno–ekonomske sekcije, prigodni referati, zapisnici sastanaka koordinacijskog odbora.

POPIS GRADIVA

Knjige, 1–4

1. Popis članova SBNOR–a, 1948.–1955.

2. Evidencija izdatih članskih karata, 1949.–1955.

3. Knjiga blagajne, 1948.–1955.

4. Popis izdatih spomenica za poginule

Spisi

Opći spisi, 1948.–1954.

Zapisnici i izvještaji

Zapisnici i izvještaji, 1948.–1953.

Razna dokumentacija

1. Prijedlozi za odlikovanja, 1949.

2. Izvanarmijska aktivnost, 1950.–1951.

3. Dobrovoljni doprinosi: članstvo, sudionici NOR–a, razni popisi, 1948.–1950.

4. Popisi poginulih, nastradalih, ubijenih

5. Podaci o djeci palih boraca

6. Članstvo

7. Mjesečni pregledi rada gradskog odsjeka

8. Izvještaji o sakupljenom povijesnom gradivu

9. Financije, 1949.–1951.

10. Razno: polaznici tečaja za nepismene, streljačko društvo, pravilnik društva „Partizan“

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar s popisom sjednica pojedinih tijela

SUBNOR–a.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata, str. 440

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.