[0411] Gradski odbor AFŽ Zadar (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–411

Klasifikacija: H.2.4.6

Naziv fonda: Gradski odbor antifašističkog fronta žena Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1953.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 6 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Gradski odbor saveza ženskih društava Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Antifašistička fronta žena, str. 434

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–334: Kotarski odbor saveza ženskih društava Zadar, str. 435

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnici.

Urudžbeni zapisnici, 1947.–1952., knj. 3

2. Opći spisi, 1947.–1952., kut. 1

3. Zapisnici, kut. 2–3

1. Zapisnici sastanaka Gradskog odbora AFŽ–a, 1947.–1949., knj. 1

2. Zapisnici sastanaka Izvršnog odbora AFŽ–a, 1947.

3. Zapisnici sastanaka pojedinih sekcija i tijela, 1948. (Kulturno–prosvjetne, Socijalno–zdravstvene, Propagandne sekcije, Gradskog odbora, Sekcije „Majka i dijete“, Plenarnog sastanka, Sastanak partijki AFŽ–a)

4. Zapisnici sastanaka pojedinih sekcija i tijela, 1949. (Sekretarijata Gradskog odbora, Plenuma Gradskog odbora, IV. konferencije, Dječjeg doma „Vladimir Nazor“)

5. Zapisnici sastanaka pojedinih sekcija i tijela, 1950. (Plenuma Gradskog odbora, Izvršnog odbora, Sekretarijata Gradskog odbora, Članova narodne inspekcije, Izborne konferencije AFŽ–a, Gradske konferencije)

6. Zapisnici sastanaka pojedinih sekcija i tijela, 1952. i gradivo VI. gradske konferencije AFŽ–a od 27. kolovoza 1953.

4. Referati, kut. 4

Referati održavani u različitim prigodama, 1947.–1952. među ostalim: povodom 8. ožujka

„Dana žena“, otvaranja dječjeg igrališta, o Narodnom frontu, povijesti AFŽ–a, u povodu godišnjice SKOJ–a, raspisivanja izbora, o odgoju djece u socijalističkom duhu, o 1. svibnju, o izgradnji industrije, higijeni i njezi zdravog djeteta, ulozi majke kao prvog odgajatelja i dr.

5. Planovi, analize, izvještaji, kut. 5

Planovi, analize, izvještaji organizacija, ankete po osnovnim organizacijama, 1947.–1952.

6. Izbori, okružnice, financije, kut. 6

1. Izbori AFŽ–a, 1949.–1950., kut. 1–2

2. Okružnice, uputstva, zaključci, 1949.–1950., kut. 3–4

3. Natjecanja „Dječji tjedan“, 1949.–1950., kut. 5

4. Karakteristike i popisi žena članica raznih odbora, 1949.–1951., kut. 6–7

5. Razno: zidne novine, popisi nepismenih, seljačke radne zadruge u kotaru Zadar, izvještaj Tvornice „Maraska“ o trudnicama, popis podmlatka, popis djece palih boraca; Proglas svećenika i učitelja narodu Ravnih kotara, 1944.

6. Financijska dokumentacija, 1947.–1948.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1722: Glavni odbor Antifašističke fronte žena Jugoslavije 1942.–1945.

HR–HDA–1234: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske 1945.–1990.

HR–HDA–1235: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju 1942.–1952.

HR–HDA–1878: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar 1942.–1945.

BIBLIOGRAFIJA

Antifašistički front žena Jugoslavije, u: Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Sv. 1. Zagreb, 1977., str. 189–190, sv. 4. Zagreb, 1978., str. 510–511.