[0410] Općinski odbor SSRN Hrvatske Posedarje (1960. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–410

Klasifikacija: H.2.2.

Naziv fonda: Općinski odbor SSRN Hrvatske Posedarje

Vrijeme nastanka gradiva: 1960.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj.,1 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor SSRN Posedarje

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. godine u sastavu kotara Zadar je 14 općina. Posedarje je tada u sastavu općine Vinjerac. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. godine mjesta Posedarje i Vinjerac ulaze u sastav novoosnovane općine Poličnik, a Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. osniva se Općina Posedarje koja je obuhvaćala mjesta Islam Latinski, Posedarje, Seline, Slivnica. Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju se općine i njihova područja pripajaju novoosnovanoj Skupštini općine Zadar.

Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije u mjestima bivših općina Vinjerac i Posedarje djeluju u sastavu Općinske konferencije SSRNH Zadar.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–325: Općinski odbor SSRNH Božava, str. 409

SADRŽAJ

Gradivo je sačuvano fragmentarno i to samo za razdoblje od 1960. do 1962. godine.

Gradivo se odnosi uglavnom na financijsko poslovanje: knjiga blagajne, platni iskazi, isplate dnevnica za prisustvo na sastancima.

POPIS GRADIVA

1. Knjiga blagajne, 1960.–1962., knj. 1

2. Platni iskazi i financijski dokumenti, kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnoga naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.