[0408] Poljoprivredna zadruga Vrsi (1945. – 1981.)

Signatura: HR–DAZD–408

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Vrsi

Vrijeme nastanka gradiva: 1945./1981.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 7 kut.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Vrsi

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski 1958.–1961., str. 259

Nabavljačko–potrošačka zadruga u Vrsima osnovana je 12. prosinca 1945. godine kada je i upisana u zadružni registar Okružnog narodnog suda u Zadru. Nabavno–prodajna zadruga s ograničenim jamstvom u Vrsima osnovana je na izvanrednoj skupštini održanoj 21. ožujka 1948. godine. U Registar zadruga Narodnog odbora Zadar upisana je temeljem rješenja Kotarskog narodnog odbora u Zadru br. 6817 od 25. kolovoza 1948. godine. Pod nazivom Poljoprivredna zadruga Vrsi registrirana je kod Okružnog privrednog suda u Splitu pod brojem Fi 244–59–4, 18. rujna 1959. godine.

Zadružni savjet opće poljoprivredne zadruge Vrsi, na svojoj sjednici održanoj 25. prosinca 1970. godine usvojio je izmjene i dopune Statuta od 1. prosinca 1966. Ovim Statutom potvrđeno je kako je osnivač zadruge Osnivačka skupština zemljoradnika iz Vrsa održana 1. lipnja 1946. godine.

Zadaća zadruge bila je da opskrbljuje svoje članove sredstvima za proizvodnju i potrošnju; prikuplja poljoprivredne proizvode svojih zadrugara radi zajedničke prerade i prodaje; organizira poduzeća za preradu poljoprivrednih proizvoda svojih članova kao i druga poduzeća za podmirenje njihovih potreba; da se u cilju što bržeg, boljeg i jeftinijeg opskrbljivanja povezuje s državnim poduzećima i drugim državnim organizacijama; da svoje prodavaonice i poduzeća podigne na stupanj tehnički dotjeranih i kulturnih trgovina; prikuplja sitnu štednju i mobilizira novčana sredstva svojih zadrugara i organizira njihovo pravilno kreditiranje; pridonosi povećanju produktivnosti rada svojih zadrugara; brine o kulturno–prosvjetnom uzdizanju svojih članova i njihovom zadružnom prosvjećivanju; prikuplja i sređuje statističke podatke i pomaže rad nadležnih organa državne uprave i viših državnih organizacija.

Poljoprivredna zadruga Vrsi proširila je svoju djelatnost na prijevoz u slobodnom cestovnom i pomorskom prometu, te na vađenje i prosijavanje pijeska i šljunka.

Poljoprivredna zadruga Vrsi prestala je s poslovanjem 30. rujna 1976. godine. Dogovorom između predstavnika Poljoprivredne zadruge Vrsi i predstavnika DPO Zadar, Poljoprivredna zadruga Vrsi pripojena je OOUR–u Plodine. Rješenjem Skupštine općine Zadar pod brojem 01/S–170/1–1978. od 23. ožujka 1978. godine pokrenut je postupak njene likvidacije. Okružni privredni sud u Splitu prihvatio je Rješenje SO Zadar i svojim rješenjem od 1. lipnja 1978. godine otvorio postupak redovne likvidacije.

POVIJEST FONDA

Poljoprivredni kombinat Zadar je godine 1982. predao spise Poljoprivredne zadruge Vrsi Arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskog gradiva 179/1982). Gradivo je sačuvano fragmentarno, a fond nije sređen.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Knjiga matične evidencije zaposlenog osoblja, 1945.–1981., 1 knj.

2. Glavni imenik zadrugara, 1955.–1956., 1 knj.

Spisi, 1957.–1975., kut. 1–7.

1. Različita poslovna korespondencija 1957./1972., kut. 1

2. Različita poslovna korespondencija 1973.–1975., kut. 1

3. Zapisnici godišnjih skupština i upravnoga odbora Poljoprivredne zadruge Vrsi 1953./1976., kut. 1

4. Spisi o radu Osnovne organizacije Saveza komunista Vrsi 1963.–1966., Poslovanje zadruge, likvidacijski postupak 1961.–1978., kut. 1

5. Kartoni radnika zaposlenih u PZ Vrsi; ugovor o najmu kamiona 1959.–1975., kut. 1

6. Završni računi, spisi o financijskom poslovanju zadruge 1953.–1973., kut. 1

7. Lokali Poljoprivredne zadruge Vrsi izvan mjesta Vrsi 1973., tužbe i presude protiv njenih djelatnika 1956.–1981., ugovori o zakupu kamiona i strojeva te ugovori o sklapanju različitih poslova; turističko društvo Jasenovo Vrsi 1970.–1977., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski 1958.–1961., str. 259