[0407] Turističko poduzeće „Soline” Biograd n/m (1953. – 1981.)

Signatura: HR–DAZD–407

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Turističko poduzeće „Soline“

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1981.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 35 knj., 8 kut.; 0,9 d/m

Stvaratelj: Turističko poduzeće „Soline“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće za organizaciju, prodaju i posredovanje u prodaji usluga turistima „Solineturist“ započelo je svoje djelovanje 1953. kao Turističko društvo „Soline“. Osnivačka skupština TD „Soline“ održana je 29. svibnja 1953. godine. Odjel za unutrašnje poslove NO kotara Zadar odobrio je rad i osnivanje TD „Soline“ rješenjem br. 9799/1953 od 26. prosinca 1953. Godine 1973. bilo je potrebno obaviti usuglašavanje sa Zakonom o udruživanju građana SRH odnosno Društvo ustrojiti kao radnu organizaciju o čemu je donesena odluka na izvanrednoj skupštini TD „Soline“ održanoj 28. prosinca 1973., kada je donesen i akt o osnivanju radne organizacije „Solineturist“ br. 747/73, kao poduzeća za organizaciju, prodaju i posredovanje u prodaji usluga turistima. Poduzeće je zbog financijskih poteškoća 1981. proglasilo stečaj, a djelatnike i dio imovine preuzeo je Turistički biro Biograd.

POVIJEST FONDA

Spisi Turističkog poduzeća „Soline“ preuzeti su u Državni arhiv u Zadru. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 178/1982. Fond je 1993. sređen i izrađen je sumarni inventar.

SADRŽAJ

Fond sadrži spise i knjige Turističkog društva „Soline“ i RO „Solineturist“. Osim spisa o poslovanju društva i poduzeća, sačuvani su i zapisnici Zbora radnika, Upravnog odbora, računovodstva, podaci o zaposlenicima te spisi o raznim projektima.

POPIS GRADIVA

Knjige

1. Urudžbeni zapisnik TD „Soline“, 1960.–1964., knj. 2

2. Urudžbeni zapisnik RO „Solineturist“, 1974.–1981., knj. 3

3. Registar odluka, zaključaka, rješenja, planova, propisa, ugovora i sporazuma, knj. 1

4. Popis rješenja o iznajmljivanju u kućnoj radinosti i knjiga domaćih gostiju, knj. 1

5. Evidencija dolaska gostiju, 1980., knj. 1

6. Knjiga stranih gostiju, 1971.–1978., knj. 5

7. Knjige domaćih gostiju, 1963.–1979., knj. 17

8. Knjige računa, 1972.–1978., knj. 5

Spisi, kut. 1–8.

1. Spisi o poslovanju TD „Soline“, 1954.–1974., kut. 1–2.

2. RO „Solineturist“, 1974.–1981., kut. 2–4.

3. Zapisnici zbora radnika, RD „Soline“, Upravnog odbora, referenduma, 1953.–1981., kut. 5.

4. Računovodstvo, 1955.–1979., kut. 6.

5. Podaci o radnicima, pravilnici, ponude odmarališta, kut. 7.

6. Projekti: Jadranski susreti, Likovna kolonija, Savjet za turizam, Turistički savez općine Biograd, 1954.–1980., kut. 8.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.