[0406] Ugostiteljsko poduzeće „Dalmacija” Zadar (1958. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–406

Klasifikacija: G.2.6.

Naziv fonda: Ugostiteljsko poduzeće „Dalmacija“

Vrijeme nastanka gradiva: 1958.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Ugostiteljsko poduzeće „Dalmacija“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ugostiteljsko poduzeće „Dalmacija“ osnovano je rješenjem NO Zadar broj 11425 od 28. listopada 1953. godine i registrirano kod Okružnog privrednog suda u Splitu pod brojem Fi 744/54 od 4. lipnja 1955. godine. Poduzeće se bavilo posluživanjem hrane i prodajom pića. Poslovali su do 12. prosinca 1962. kada je na sjednici Radničkog savjeta donesena odluka o pripajanju ugostiteljskom poduzeću „Jedinstvo“. Spajanje je objavljeno u Narodnim novinama 14/1963., a u Okružnom privrednom sudu u Splitu registrirano pod brojem Fi 239–63–3 od 28. veljače 1963. godine.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o primopredaji ovoga gradiva Arhivu. Fond je 1989. godine sređen i izrađen je sumarni inventar.

SADRŽAJ

Fond sadrži gradivo ovog poduzeća za četiri godine njegova poslovanja. Sačuvani su spisi o poslovanju poduzeća za 1961. i 1962. godinu, zapisnici sastanaka u razdoblju od 1959. do 1962. te završni računi za 1958. i 1959. godinu.

POPIS GRADIVA

Spisi o funkcioniranju poduzeća, zapisnici, završni računi 1958.–1962., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor grada Zadra 1945.–1962.