[0405] Poduzeće za izradu odjevnih predmeta „Kondal” – Zadar (1966. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–405

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: Poduzeće za izradu odjevnih predmeta „Kondal“

Vrijeme nastanka gradiva: 1964.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 38 kut.; 3,8 d/m

Stvaratelj: Poduzeće za izradu odjevnih predmeta „Kondal“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće za izradu odjevnih predmeta „Kondal“, nastalo je odlukom NO Novigrad 1960. godine, a probna proizvodnja započela je 1. rujna. Poduzeće se nalazilo u Novigradu smješteno u zgradi Doma kulture. Godine 1964. spojilo se sa zanatskom krojačkom zadrugom „Elegant“ iz Zadra. Na osnovi odluke donesene na referendumu 30. svibnja 1966. poduzeće je opet postalo samostalno, što je na sjednici Radničkog savjeta prihvatilo i poduzeće „Elegant“. „Kondal“ samostalno djeluje od 1. srpnja 1966 i kao takav je upisan u registar Okružnog suda u Splitu pod brojem Fi–903/66–8 od 27. ožujka 1967. Poduzeće je imalo dva pogona. Proizvodni pogon u Novigradu izrađivao je donje rublje, zaštitna odijela, posteljinu i sl. Pogon centralne krojačnice zajedno s upravom nalazio se u Zadru. Prema Statutu „Kondala“ poduzeće je imalo opći, privredno–računski, tehnički i komercijalni sektor.

Zbog financijskih teškoća, a na osnovi rješenja Okružnog privrednog suda u Splitu br. XVI–St–56/90. od 12. listopada 1990. pokrenut je stečaj poduzeća i obustavlja se proizvodnja. Za vrijeme okupacije Novigrada opljačkan je inventar, a zgrade su u ratnom djelovanju pretrpjele teška oštećenja.

POVIJEST FONDA

Gradivo tvornice „Kondal“ primljeno je u Arhiv u Zadru 13. prosinca 1995. uz zapisnik o primopredaji br 12/18–95. Prije primanja provedeno je izlučivanje. Fond je 1998. godine sređen i izrađen je sumarni inventar.

SADRŽAJ

Gradivo tvornice odjevnih proizvoda „Kondal“ djelomično je sačuvano. Nije sačuvano gradivo od osnivanja pa do 1966. godine, osim zapisa o spajanju sa zadrugom „Elegant“. Urudžbeni zapisnici nisu sačuvani. Spisi su prilikom sređivanja svrstani u 6 serija: Knjige, zapisnici Zbora radnih ljudi, Radničkog savjeta i Upravnog odbora, dosjei radnika, računovodstveni spisi i dokumenti o izgradnji nove tvornice.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Matična knjiga radnika, 1966.–1993.

Spisi, 1964.–1990., kut. 1–38.

1. Osnivanje, registracija i pravilnici, 1966.–1990., kut. 1.

2. Zapisnici Zbora radnih ljudi, Upravnog odbora i Radničkog savjeta, 1964.–1990.,

kut. 2–3.

3. Dosjei radnika (složeni po abecedi), 1966.–1990., kut. 4–15.

4. Računovodstveni spisi, 1966.–1990., kut. 16–32.

5. Dokumenti o izgradnji nove tvornice, 1984.–1989., kut. 33–38.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–159: Narodni odbor općine Biograd 1952.–1962.