[0404] Tvornica pića „Excelsior” u Zadru (1833. – 1933.)

Signatura: HR–DAZD–404

Klasifikacija G.1.4.2.

Naziv fonda: Tvornica pića „Excelsior“ Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1833.–1937.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Tvornica pića „Excelsior“ Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Krajem kolovoza 1817. poduzetni Girolamo Luxardo (1784.–1865.) preselio se iz rodnog mjesta S. Margherita Ligura (kraj Genove) u Zadar, gdje je 1821. osnovao svoju prvu radionicu, pod nazivom Luxardo Maraschino „Excelsior Luxardo“, u kojoj je usavršio proizvodnju maraskina. Glavna supstanca za proizvodnju ovog svjetski poznatog likera bila je dalmatinska višnja maraska. Već 1833. godine Luxardova C. kr. Privilegirana tvornica maraskina „Excelsior“ (Privilegiata ditta Maraschino Excelsior) najveća je u Zadru i u cijeloj Dalmaciji, a njeni proizvodi izvozili su se diljem svijeta.

U trećoj generaciji Michelangelo Luxardo podigao je 1913. modernu destileriju, jednu od najvećih u Austro–Ugarskoj Monarhiji. Firma je ponovno registrirana 4. travnja 1925. godine u Registru trgovačkih društava i tvrtki Trgovačke komore u Veneciji, koji se vodi do 1934. godine. Tako je u ovom Registru pod brojem 1 zabilježeno da je firma prvi put osnovana 1821. godine. Kao njeni vlasnici 1925. godine navode se Nicolo, Demetrio, Pietro i Giorgio Luxardo, a svaki od njih može pojedinačno zastupati firmu. Sjedište joj je bilo u gradu Zadru u predjelu Barkanja. Djelatnost firme je bila proizvodnja maraskina i drugih likera na bazi alkohola te proizvodnja voćnih sokova. Tvornica je prestala s radom 1943. godine, a obitelj Luxardo se odselila u Italiju. Nakon Drugog svjetskog rata osuđeni su i ubijeni članovi obitelji Pietro, Nicola i njegova supruga Bianca. Jedini je od obitelji ostao živ Giorgio Luxardo, koji je u u pokrajini Veneto kod Torreglia (Padova) podigao destileriju. Danas šesta generacija ove obitelji proizvodi liker.

POVIJEST FONDA

Fond je fragmentarno sačuvan. U Knjizi primljenog arhivskog gradiva Državnog arhiva u Zadru pod brojem 170, za 1980. godinu zabilježen je podatak kako je od Naučne biblioteke Zadar primljen 1 paket „ raznih spisa obitelji Luxardo“. U zbirci fotograrfija Državnog arhiva u Zadru nalazi se 50 fotografija obitelji Luxardo. Uglavnom se radi o portretima članova obitelji. Za ovaj fond postoji arhivski popis.

SADRŽAJ

Gradivo fonda nastalo je u razdoblju od 1833. do 1937. godine. Sadrži dijelom osobne dokumente članova obitelji Luxardo, primjerice sudske zapise i sporazume o podjeli imovine i dobiti, kupoprodajne ugovore za kuće i skladišta. Gradivo fonda sadrži i dokumente o poslovanju tvornice kao i ostatke promotivnog materijala tvornice iz razdoblja od 1913. do 1933. godine. Poslovnoj dokumentaciji pripadaju i dvije sačuvane knjige prodaje. U fondu je i dio zapisa koji se odnose na industrijsku školu Bakmaz.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

Knjiga prodaje 1862.–1871., knj. 1–2.

Spisi, 1833.–1933., 1 kut.

Kupoprodajni ugovor između Emanuela Bartolomea i Nikole Luxardo, 1859.

Ugovor između Nicole Luxarda i Girolama Luxardo o isplati dividendi, 1849.

Ugovor kojim Girolamo Luxardo prepušta vođenje tvornice sinu Emanuelu,1849.

Kupoprodajni ugovor između Ante Fontanella i Girolama Luxarda o prodaj četiri skladišta, 1849.

Kupoprodajni ugovor o kući između Jurja Nakića i Demetria Luxarda, 1884.

Kupoprodajni ugovor o kući između Tereze Dorčić i Nikole Luxardo, 1856.

Ugovor o raspodjeli imovine između Bartolomea, Nicole i Emanuela Luxarda, 1859.

Molba Girolama Luxardo općinskoj Skupštini za upis kuće, 1844.

Kupoprodajni ugovor između Pietra Fontanella i Girolama Luxarda o katu kuće, 1833.

Dokumenti o poslovanju tvornice (prodaja), 1933.

Presuda Građanskog i kaznenog suda (Tribunale civile e penale di Zara) u Zadru u civilnoj parnici između Collani Perine i obitelji Luxardo, 1937.

Ovjereno pismo kojim Luigia Luxardo ostavlja mužu Girolamu 584 forinte, 1865.

Poslovno dopisivanje 1913.–1933.

Dokumenti o industrijskoj školi Bakmaz, 1925.–1932.

Povelja o imenovanju Mihaela Luxardo u čin poručnika (lieutnanat), 1878.

Biografski podaci o Nicoli Luxardo (imenovanja o napredovanju u vojsci, bojne karakteristike). Sadrži primjerak „Službenih novina“ od 27. listopada 1934.

Tiskane etikete s nazivima tvornice, neki osobni dokumenti (o vjenčanju; diploma ozavršetku Kraljevske trgovačke škole u Torinu) za Nicolu Luxarda, 1904./1933.

Razni novčani papiri o poslovanju tvornice, 1865.–1933.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–118: Civilni komesarijat (Commissariato civile di Zara e della Dalmazia occupata) 1918.–1924.

HR–DAZD–260: Tvornica maraskina „Francesco Drioli“ u Zadru (1768.–1943.)

HR–DAZD–385: Zbirka fotografija

HR–ZKZD–71: Tvornica maraskina 1759./1808.