[0403] Osnovna škola „Petar Preradović” u Zadru (1947. –1954. )

Signatura: HR–DAZD–403

Klasifikacija: D.4.

Naziv fonda: Osnovna škola „Petar Preradović“

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1954.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 kut.; 0,6 d/m

Stvaratelj: Osnovna škola „Petar Preradović“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Škola je započela raditi 4. lipnja 1945. godine u zgradi Talijanske sedmogodišnje škole. Zgrada je u savezničkom bombardiranju Zadra bila znatno oštećena, a obnovljena je u proljeće 1945. godine. U današnjoj zgradi u neposrednoj blizini zgrade Sveučilišta u Zadru škola je počela djelovati 17. prosinca 1945. zajedno s Talijanskom osnovnom školom i vrtićem. Od školske godine 1948./1949. škola je pretvorena u sedmogodišnju školu, a školske godine 1951./1952. u osmogodišnju. Te je godine odlukom Nastavničkog zbora dobila naziv Osmogodišnja škola „Petar Preradović“. Škola pod istim imenom djeluje i danas.

U Zadru je od školske godine 1948./1949. djelovala i druga sedmogodišnja, a od 1953. osmogodišnja škola u Arbanasima pod nazivom Osmogodišnja škola Centar.

POVIJEST FONDA

Gradivo nastalo u razdoblju od 1947. do 1950. škola je predala Arhivu u Zadru, ali preuzimanje nije evidentirano u Knjizi primljenog arhivskog gradiva.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbene zapisnike, razredne imenike, knjige i spise za razdoblje od 1947. do 1950. Knjige se nalaze u prve dvije kutije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici, 1947.–1953., knj. 7

Predmetne knjige

2. Razredni imenici, 1949./1950., knj. 8

3. Godišnji tjedni plan, 1949./1950., knj. 1

4. Zapisnik nižeg tečajnog ispita, 1948.–1951., knj. 2

5. Knjiga zamjena nastavnika, 1948.–1950., knj. 1

6. Knjiga naredbi za nastavnike, 1949.–1956., knj. 1

7. Knjiga naredbi za učenike, 1848.–1954., knj. 1

8. Budžetska knjiga, 1953., knj. 1

Spisi, kut. 3–6.

1. Spisi o funkcioniranju ustanove,1948.–1954., kut. 3–4.

2. Nepreuzete svjedodžbe, ispitna pitanja, zapisnici s popravnih ispita,

fotografije razreda i učenika, kut. 5.

3. Pismeni radovi učenika, računski spisi, platne liste, podaci o zaposlenima, kut. 6.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.