[0402] Dječji dom „Vladimir Nazor” u Zadru (1946. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–402

Klasifikacija: F.4.5.

Naziv fonda: Dječji dom „Vladimir Nazor“

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 16 kut.; 1,6 d/m

Stvaratelj: Dječji dom „Vladimir Nazor“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dječji dom „Vladimir Nazor“, namijenjen smještaju djece bez roditelja, osnovan je u ožujku 1945. godine. U svibnju 1945. dobio je ime „Vladimir Nazor“. Smješten je u Domu majke i djeteta u predjelu Kolovare. Djeca su uglavnom bila predškolske dobi, manji dio školskog uzrasta. Domu su 1. kolovoza 1947. pripojeni dječji domovi u Filip Jakovu i Zaostrogu. Istovremeno se dom preselio u veću zgradu, tzv. San Mateo u predjelu Voštarnice. NOO Zadar je rješenjem broj 2421–121/55. od 29. listopada 1955. proglasio Dom ustanovom sa samostalnim financiranjem, a 3. kolovoza 1956. na prijedlog Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu donio je Pravila ustanove Dječjeg doma „Vladimir Nazor“ u Zadru (br. 3829–961/56.) u kojima je utvrđeno da je zadaća Doma uzdržavanje i školovanje socijalno nezbrinutih pitomaca i odgajanje povjerenih mu pitomaca „u duhu socijalističkog internacionalizma i ljubavi prema domovini“, briga za zdravlje i suradnja sa školom. Domom su neposredno upravljali odbor doma, vijeće doma i upravitelj doma. U Domu je bila organizirana i Dječja zajednica koja „razmatra sva pitanja, koja zasijecaju u život i rad pitomaca u domu i izvan doma te sudjeluje u njihovom rješavanju“.

Savjet za socijalnu zaštitu Narodnog odbora općine Zadar na sjednici održanoj 19. srpnja 1961. pokrenuo je postupak likvidacije Doma.

POVIJEST FONDA

Nema podatka kada je gradivo preuzeto u Arhiv. Fond je 1996. sređen i popisan. Knjige su smještene u prve dvije kutije.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži registraturne knjige, knjige raznih uredskih evidencija i spise za cijelo vrijeme djelovanja Dječjeg doma „Vladimir Nazor“.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici, 1948.–1958., knj. 9

Predmetne knjige

2. Matična knjiga djece Doma u Filip Jakovu, 1945.–1946., knj. 1

3. Spomenica Doma, 1955., knj. 1

4. Zapisnici sastanaka zajednice Doma 1953., 1959.–1961., knj. 3

5. Zapisnici sastanaka odgajatelja, 1954.–1959., knj. 2

6. Knjiga zapažanja pitomaca, 1958.–1959., knj. 2

7. Knjiga rođendanskih čestitki drugu Titu, 1953.–1961., knj.1

8. Knjiga primjedbi, 1960./1961., knj. 1

9. Knjiga uplata osoblja za stan i hranu, 1948.–1953., knj. 2

10. Glavna knjiga blagajne, 1961., knj. 1

11. Knjiga inventara br. 2, 1955., knj. 1

12. Knjiga izvješća o priredbama, 1956., knj. 1

Spisi, 1945.–1961., kut. 1–16.

1. Opći spisi, 1945.–1961., kut. 3–8.

2. Zapisnici, izvještaji, dokumentacija o štićenicima, domske novine, 1947.–1961., kut. 9.

3. Dosjei štićenika, zapažanja i podaci o štićenicima, 1946.–1952., kut. 10–12.

4. Podaci o osoblju, kut. 13.

5. Platne liste, završni računi, 1946.–1960., kut. 14–15.

6. Doprinosi za uzdržavanje štićenika, izvješća o uspjehu, proračun, investicije, statistički podaci, inventar, 1950.–1959., kut. 16.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.