[0401] Đački dom “Nenad Parenta” u Zadru (1945. – 1967.)

Signatura: HR–DAZD–401

Klasifikacija: D.7.

Naziv fonda: Đački dom „Nenad Parenta“ u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1966.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 8 kut.; 0, 8 d/m

Stvaratelj: Đački dom „Nenad Parenta“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Đački dom „Nenad Parenta“ osnovan je rješenjem Narodnog odbora gradske općine Zadar pod brojem 11425–869–53 od 28. listopada 1953. godine. Dom je osiguravao smještaj učenicima srednjih škola umjesto krajem rujna 1952. godine ukinutog Đačkog doma gimnazije Zadar. Godine 1956. izdvojio se Srednjoškolski ženski đački dom koji je 1958. godine dobio ime „Ivo Lola Ribar“. Na sjednici odbora Doma od 27. lipnja 1958. donijeta je odluka o imenovanju doma po sudioniku NOB–a sa zadarskog područja Nenadu Parenti. Rješenjem Narodnog odbora Grada Zadra br. 01/2–7827/1–1959. godine od 30. rujna 1959. godine Dom preuzima obvezu organiziranja prehrane učenika. Upravni odbor Doma i radna zajednica na sastanku 17. veljače 1966. godine predlažu spajanje ovog Doma s Domom „Ivo Lola Ribar“ (br. 03–10/2–1966) što je prihvatio Odjel za prosvjetu i kulturu SO Zadar (br. 06–3952/1–1966) 13. svibnja 1966. godine. Spajanje se dogodilo 1. rujna 1966. prema odluci od 5. srpnja 1966. (br. 01–45/11–1966) o prestanku rada Đačkog doma „Nenad Parenta“.

POVIJEST FONDA

Podatak o akviziciji ne postoji. Fond je 1996. sređen i popisan.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži podatke o osnivanju, djelovanju i zatvaranju Đačkog doma „Nenad Parenta“ Zadar.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik 1953.–1960., knj. 2

Predmetne knjige

2. Matična knjiga đaka 1953.–1966., knj. 7

3. Knjiga zapisnika sjednica Odbora doma 1956.–1960., knj. 2

4. Knjiga zapisnika sjednica Odgajateljskog vijeća 1955.–1959., knj. 1

5. Podaci o učenicima 1959./1960., knj. 1

6. Knjiga zapažanja 1955./1956., knj. 1

7. Knjiga izostanaka 1963./1964., knj. 1

8. Knjiga zaduženja učenika 1947.–1949., knj. 1

Spisi, 1945.–1966., kut. 1–8.

1. Opći spisi, 1952.–1967., kut. 1–5.

2. Zapisnici, računovodstvo 1965., kut. 6.

3. Platne liste, razni računovodstveni spisi, nacrt razmještaja kreveta 1945.–1966., kut. 7.

4. Knjiga zapažanja Đačkog doma srednjih stručnih škola, Matična knjiga Đačkog doma

Industrijske škole, završni račun Muškog đačkog doma, zapisnici sjednica Društva

odgajatelja 1957.–1959., kut. 8.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.