[0400] Učiteljski tečaj Oblasnog NOO Dalmacije (1944. – 1945.)

Signatura: HR–DAZD–400

Klasifikacija: D.2.3.

Naziv fonda: Učiteljski tečaj Oblasnog narodnog odbora Dalmacije, Filip Jakov, Preko

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1945.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Učiteljski tečaj Oblasnog narodnog odbora Dalmacije, Filip Jakov, Preko

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Prema odluci II. zasjedanja ZAVNOH–a i zaključcima Konferencije prosvjetnih radnika u Glini, organizirali su se tromjesečni i petomjesečni učiteljski tečajevi čija je zadaća bila brzo izgraditi novi učiteljski kadar za rad u osnovnim školama. Tečaj je mogao pohađati kandidat star od 18 do 30 godina sa završena 4 razreda srednje škole ili sa završenim općeobrazovnim tečajem. Kandidati su se morali pismeno obvezati da će nakon završenog tečaja raditi kao učitelji u osnovnim školama. Uvjet za usvajanje molbe o pohađanju tečaja bila je i „odanost“ NOP–u, a prednost su imali aktivni sudionici NOP–a. Za organiziranje tečaja bilo je potrebno najmanje 10 kandidata. Za organizaciju i vođenje učiteljskih tečajeva bio je zadužen Prosvjetni odjel oblasnog ili okružnog NOO–a. Tečajevi su se održavali u mjestima u čijoj neposrednoj blizini postoji dobro uređena osnovna škola koja je polaznicima služila kao vježbaonica. Tečajem je neposredno rukovodio i imenovao učitelje i profesore upravitelj kojeg je postavio Prosvjetni odjel oblasnog NOO–a. Predmeti i gradivo određeni su nastavnim planom i programom koji je propisao Odjel narodne prosvjete ZAVNOH–a. Na kraju tečaja svi kandidati polažu završni ispit iz svih predmeta koji se dijele na tri grupe: a) općeobrazovni predmeti, b) stručni predmeti i c) praktičan rad. Nakon uspješnog završnog ispita svaki kandidat dobiva zvanje privremenog učitelja. Za zvanje stalnog učitelja, koji je bio izjednačen s redovno školovanim učiteljima, bili su obvezni pohađati pedagoške tečajeve. Odmah po završenom tečaju prosvjetni odjeli oblasnih NOO–a privremeno su raspoređivali kandidate u razne škole svoga područja.

Na oslobođenom području Dalmacije 27. listopada 1944. godine počeo je učiteljski tečaj u Erveniku, a završio je u Drnišu 10. ožujka 1945. godine. Drugi učiteljski tečaj organiziran je u Malom Ratu 9. prosinca iste godine. Treći učiteljski tečaj započeo je 28. prosinca 1944. u Filip Jakovu i imao je 48 kandidata. Zbog nedostatka predavača, odlukom Oblasnog NOO za Dalmaciju 8. ožujka 1945. spojeni su učiteljski tečajevi u Malom Ratu i Filip Jakovu s ukupno 151 polaznikom. U ožujku 1945. taj je tečaj bio priključen Oblasnom učiteljskom tečaju za Dalmaciju na otoku Galevcu (Školjiću) kraj Preka, a imao je 274 kandidata podijeljenih u pet grupa prema školskoj spremi. Tečaj je imao za vježbaonicu osnovnu školu u Filip Jakovu, a zatim osnovnu školu u Preku. Tečaj je završio u kolovozu 1945., a polazili su ga mladići i djevojke s nepotpunom srednjom školom ili osnovnom naobrazbom.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda Učiteljskog tečaja Oblasnog NOO Dalmacije u Arhiv je primljeno 1978. godine između lipnja i listopada, bez naznačenog točnog datuma i osobe ili ustanove koja je predala gradivo. Primopredaja je registrirana pod rednim brojem 152/1978.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži podatke o osnivanju tečaja, imenovanjima predavača, molbe polaznika, njihove karakteristike i preporuke, dopisivanje s Okružnim narodnim odborima u mjestima iz kojih su došli predavači i polaznici tečaja te s Okružnim narodnim odborima u mjestima održavanja tečaja. Osim toga, sadrži Knjigu (dnevnik) obrađenog gradiva po radnim danima i zapisnik o završnom ispitu. Gradivo sadrži podatke o polaznicima tečaja, nastavnim planovima i obradi nastavnih jedinica za cijelo vrijeme održavanja tečaja.

POPIS GRADIVA

1. Knjige (dnevnike) obrađenog gradiva, 1944.–1945., knj. 3

2. Zapisnik o završnom ispitu, 1945.

3. Spisi o organiziranju i funkcioniranju tečaja, 1944.–1945.

4. Podaci o polaznicima tečaja i organizaciji tečaja, 1944.–1945.

5. Obrada nastavnih jedinica, 1944.–1945.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–135: Okružni narodnooslobodilački odbor Zadar 1941.–1945.

BIBLIOGRAFIJA

Ogrizović, Mihajlo. Školstvo i prosvjeta u Dalmaciji za vrijeme Narodnooslobodilačke borbe, Radovi Zavoda za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Zagrebu, knj. 30. Zagreb: Školske novine, 1983. *** Zaninović, Mate. Školstvo i kulturno–prosvjetni rad na zadarskom području za vrijeme NOB, Zadar: geografija, saobraćaj, povijest, kultura: Zbornik. Zagreb: Matica hrvatska, 1964.: str. 487–526.