[0386] Zbirka tiskovina/stampata (1488. – 2005.)

Signatura: HR–DAZD–386

Klasifikacija: L.1.9.

Naziv zbirke: Zbirka tiskovina / Stampata

Vrijeme nastanka gradiva: 1488.–2005.

Količina gradiva: 100 kut.; 11,0 d/m

POVIJEST ZBIRKE

Zbirka je nastala prikupljanjem tiskovina: raznih oglasa, prigodnica, osmrtnica, epigrama te izdvajanjem duplikata tiskovina iz arhivskih fondova.

SADRŽAJ

Tiskovine se teritorijalno odnose na Dalmaciju, a vremenski obuhvaćaju razdoblja mletačke uprave (1488.–1797.), Prve austrijske uprave (1798.–1805.), francuske uprave (1805.–1814.), Druge austrijske uprave (1814.–1918.), talijanske uprave (1923.–1943.) te manjim dijelom razdoblje Drugog svjetskog rata (1941.–1945.) i vrijeme Narodne Republike Hrvatske (1945.–1992.). Najstarija sačuvana tiskovina u zbirci je s nadnevkom 22. svibnja 1488., tiskana u Veneciji, a sadržii zaključak Velikog vijeća o prodaji posjeda, vina i žita, ispod stvarne cijene.

Zbirka sadrži različite zakone, odredbe, proglase, uputstva, naputke raznih upravnih tijela s područja Dalmacije te središta s kojima je Dalmacija bila upravno povezana (Mleci, Beč, Milano, Ljubljana, Trst, Rim). Sadržajno se odnose na politiku, upravu, gospodarstvo, zdravstvo, prosvjetu, vjeroispovijesti kao i različite pouke iz poljoprivrede, zdravstva i sl. Najveći broj tiskovina sačuvan je za razdoblje francuske uprave 1805.–1814. Zbirka sadrži prigodnice, pjesme i epigrame pisane povodom rođenja, vjenčanja, smrti i jubileja raznih ličnosti, nadalje prigodnice u povodu raznih događaja, godišnjica i sl. Zbirka sadrži statute i pravila pojedinih društava te godišnje završne račune gospodarskih, kulturno–prosvjetnih i vjerskih organizacija i društava u Dalmaciji. Zbirka sadrži brojne osmrtnice uglednih građana Zadra i Kraljevine Dalmacije iz razdoblje od 18. do 21. stoljeća. U zbirci su sačuvana i pojedina pastirska pisma dalmatinskih biskupa i nadbiskupa te pravoslavnih episkopa iz vremena od 1755. do 1934. Zbirka je osobito značajna jer sadrži mnogobrojne oglase velikog vremenskog razdoblja.

Ova zbirka sadrži i izuzetno vrijedne tekstove za političku, društvenu, kulturnu, gospodarsku i vjersku povijest Dalmacije. Zbirka posjeduje i 22 svežnja duplikata.

Tiskovine su sređene kronološki.

POPIS GRADIVA

1. Tiskovine iz godina 1488.–1752., br. 1–108, kut. 1

2. Tiskovine iz godina 1771.–1772., br. 1–94, kut. 2

3. Tiskovine iz godina 1773.–1782., br. 1–68, kut. 3

4. Tiskovine iz godina 1783.–1788., br. 1–48, kut. 4

5. Tiskovine iz godina 1789.–1792., br. 1–44, kut. 5

6. Tiskovine iz godina 1793.–1797., br. 1–58, kut. 6

7. Tiskovine iz godina 1798.–1801., br. 1–62, kut. 7

8. Tiskovine iz godina 1802.–1805., br. 1–99, kut. 8

9. Tiskovine iz godine 1806., siječanj–svibanj, br. 1–60, kut. 9

10. Tiskovine iz godine 1806., lipanj–listopad, br. 1–68, kut. 10

11. Tiskovine iz godine 1806., studeni–prosinac, br. 1–42, kut. 11

12. Tiskovine iz godine 1807., siječanj–ožujak, br. 1–61, kut. 12

13. Tiskovine iz godine 1807., travanj–srpanj, br. 1–67, kut. 13

14. Tiskovine iz godine 1807., kolovoz–listopad, br. 1–73, kut. 14

15. Tiskovine iz godine 1807., studeni–prosinac, br. 1–51, kut. 15

16. Tiskovine iz godine 1808., siječanj–ožujak, br. 1–69, kut. 16

17. Tiskovine iz godine 1808., travanj–rujan, br. 1–77, kut. 17

18. Tiskovine iz godine 1808., listopad–prosinac, br. 1–41, kut. 18

19. Tiskovine iz godine 1809., siječanj–travanj, br. 1–110, kut. 19

20. Tiskovine iz godine 1809., srpanj–prosinac, br. 1–79, kut. 20

21. Tiskovine iz godine 1810., siječanj–lipanj, br. 1–45, kut. 21

22. Tiskovine iz godina 1810., srpanj–prosinac, br. 1–42, kut. 22

23. Tiskovine iz godine 1811., siječanj–prosinac, br. 1–23, kut. 23

24. Tiskovine iz godine 1812., siječanj–prosinac, br. 1–39, kut. 24

25. Tiskovine iz godine 1813., siječanj–prosinac, br. 1–32, kut. 25

26. Tiskovine iz godine 1814., siječanj–prosinac, br. 1–73, kut. 26

27. Tiskovine iz godine 1815., siječanj–prosinac, br. 1–62, kut. 27

28. Tiskovine iz godine 1816., siječanj–prosinac, br. 1–84, kut. 28

29. Tiskovine iz godine 1817., siječanj–prosinac, br. 1–45, kut. 29

30. Tiskovine iz godine 1817., siječanj–prosinac, br. 1–51, kut. 30

31. Tiskovine iz godine 1818., siječanj–prosinac, br. 1–67, kut. 31

32. Tiskovine iz godine 1819., siječanj–prosinac, br. 1–106, kut. 32

33. Tiskovine iz godine 1820., siječanj–prosinac, br. 1–70, kut. 33

34. Tiskovine iz godine 1821., siječanj–prosinac, br. 1–73, kut. 34

35. Tiskovine iz godina 1822.–1823., br. 1–76, kut. 35

36. Tiskovine iz godina 1824.–1826., br. 1–84, kut. 36

37. Tiskovine iz godina 1827.–1828., br. 1–113, kut. 37

38. Tiskovine iz godine 1829., siječanj–prosinac, br. 1–58, kut. 38

39. Tiskovine iz godine 1830., siječanj–prosinac, br. 1–82, kut. 39

40. Tiskovine iz godine 1831., siječanj–prosinac, br. 1–62, kut. 40

41. Tiskovine iz godina 1832.–1834., br. 1–142, kut. 41

42. Tiskovine iz godina 1835.–1839., br. 1–112, kut. 42

43. Tiskovine iz godina 1840.–1842., br. 1–116, kut. 43.

44. Tiskovine iz godina 1843.–1845., br. 1– 144 , kut. 44

45. Tiskovine iz godina 1846.–1847., br. 1–94, kut. 45

46. Tiskovine iz godine 1848., siječanj–prosinac, br. 1–158, kut. 46

47. Tiskovine iz godine 1849., siječanj–prosinac, br. 1–104, kut. 47

48. Tiskovine iz godina 1850.–1854., br. 1–131, kut. 48

49. Tiskovine iz godina 1855.–1863., br. 1–144, kut. 49

50. Tiskovine iz godina 1864.–1873., br. 1–140, kut. 50

51. Tiskovine iz godina 1874.–1897., br. 1– 156, kut. 51

52. Tiskovine iz godina 1898.–1900., br. 1–178, kut. 52

53. Tiskovine iz godina 1901.–1902., br. 1–52, kut. 53

54. Tiskovine iz godina 1903.–1904., br. 1–140, kut. 54

55. Tiskovine iz godina 1905.–1906., br. 1–143, kut. 55

56. Tiskovine iz godina 1907.–1910., br. 1–296, kut. 56

57. Tiskovine iz godina 1911.–1914., br. 1–248, kut. 57

58. Tiskovine iz godina 1915.–1920., br. 1–198, kut. 58

59. Tiskovine iz godina 1921.–1922., br. 1–116, kut. 59

60. Tiskovine iz godine 1923., siječanj–prosinac, br. 1–50, kut. 60

61. Tiskovine iz godina 1924.–1925., br. 1–131, kut. 61

62. Tiskovine iz godina 1926.–1929., br. 1–205, kut. 62

63. Tiskovine iz godina 1930.–1932., br. 1–187, kut. 63

64. Tiskovine iz godina 1933.–1939., br. 1–189, kut. 64

65. Tiskovine iz godina 1942.–1952., br. 1–115, kut. 65

66. Tiskovine bez datuma (tiskane povodom izbora, kazališni programi, pozivi na Svete mise, razni pozivi upućeni građanima i slično), kut. 66

67. Članci tiskani u novinama povjesničara Angela de Benvenutija, 1928.–1932., kut. 67

68. Članci A. de Benvenutija 1932.–1940., kom. 223, kut. 68

69. Pastirska pisma biskupa u Dalmaciji, 1755.–1914. (abecednim redom biskupija i pravoslavnih eparhija: D, H, K, N i S), kut. 69

70. Pastirska pisma biskupa, 1724.–1934. abecednim redom biskupija: Š i Z ), kut. 70

71. Tiskane osmrtnice (abecednim redom od A do Z ), kut. 71–88

72. Tiskani statuti i pravilnici, 19. i 20. st., kut. 89–94

73. Plakati, proglasi, obavijesti građanima, kazališni plakati, 1955.–2005., kut. 95–100

DOPUNSKI IZVORI

Zbirke tiskovina u drugim arhivima i knjižnicama, posebno:

HR–HDA–907: Tiskovine

HR–NSK–608–622: Tiskovine

HR–ZKZD–215: Zbirka raznih oglasa 1639.–1949.

HR–ZKZD–216: Zbirka zadarskih oglasa 1950.–1983.

HR–ZKZD–217: Zbirka kazališnih oglasa 1816.–1980.

JEZIK/PISMO

Talijanski, njemački, francuski, hrvatski; latinica, gotica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Maštrović, Vjekoslav. Zadarska oznanjenja iz XVIII, XIX. i početka XX. stoljeća: Jadertina Croatica. Zagreb: JAZU, 1979., str. 71–117. *** Maštrović, Vjekoslav. Bibliografija knjiga izdanih u Zadru od 1797. do 1814. godine, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik 1, 1952., str. 385–415. *** Katić Piljušić, Mirisa. Izdanja tiskare Marine Battare od 1817. do 1824. godine., Radovi Zavoda povijesnih znanosti u Zadru, 49 (2007), str. 523–581. *** Za metodologiju obrade proglasa vidi: Gianesini, Raffaele. I proclami Napoleonici 1797 della Biblioteca Civica V. Joppi di Udine (Biblioteca di Bibliografia Italiana CL). Udine: Leo S. Olschki editore, 1997.