[0385] Zbirka fotografija (1855. – 2000.)

Signatura: HR–DAZD–385

Klasifikacija: L.1.7.

Naziv zbirke: Zbirka fotografija

Vrijeme nastanka gradiva: 1855.–2000.

Količina gradiva: 3177 fotografija i 22 albuma

POVIJEST ZBIRKE

Zbirka fotografija nastala je u drugoj polovici 19. st., kao sastavni dio arhiva starih spisa pri C. kr. Namjesništvu za Dalmaciju. Kada je 1895. godine formirana knjižnica C. kr. Namjesništva, fotografije su postale sastavni dio knjižnice, a to je ostalo do naših dana. Zbirka se kroz više od 150 godina nadopunjavala donacijama, poklonima pojedinaca i izlučivanjem iz fondova u Arhivu i sačuvanim fotografijama ukinutih gospodarskih i javnih ustanova.

SADRŽAJ ZBIRKE

Zbirka sadrži 3177 fotografija i 22 uvezana albuma. Uvidom u sadržaj zbirke može se pratiti povijesni razvoj fotografije od dagerotipije do moderne fotografije, a posebno razvoj fotografije u Zadru. Najstarija sačuvana fotografija u Zbirci je fotografija nastala vjerojatno 1855. u ateljeu Josipa Brčića, a prikazuje nepoznatog gospodina s brkovima i leptir–kravatom. Atelje J. Brčića može se smatrati jednim od pionira fotografskog umjetničkog obrta u Zadru. Slijedili su ateljei Franza Laforesta, Nikole Androvića, Tomasa Burata, te fotografskih studija Anne Feldmann, C. Crociania, Eugenia Hungera i drugih. Početkom 20. st. otvaraju se moderno opremljeni fotografski studiji Jakova Perušića iz Korčule, Ivana i Dore Jeričević, Ratka Novaka i braće Brkan. Zbirka fotografija sadrži fotografije svih tih pionira i majstora fotografije u Zadru. Kako je Zadar bio središte Pokrajinske vlasti, pristizale su fotografije i drugih fotografa ne samo iz Dalmacije nego s područja čitave Monarhije. Tako se u zbirci čuvaju fotografije Antuna Jelaske, S. Maškarića i A. Miletića iz Dubrovnika, Splićana E. Galića i E. Wiesera, P.G. Letića s Hvara, C. Zanbonia iz Rijeke, G. Varge iz Zagreba te brojnih fotografa iz Beča, Budimpešte, Venecije, Firence, Trsta, Graza, Ljubljane.

Od svih navedenih ističu se brojnošću fotografija radovi ateljea Burato, koji je u Zadru djelovao nakon 1860., pa sve do 1921. godine. Vlasnik i fotograf Tomaso Burato ostavio je nemali trag u zadarskoj fotografiji, pa je zbirka DAZD–a bogata njegovim albumima, fotografijama gradskih predjela, portreta osoba i događaja u gradu na prijelazu dvaju stoljeća. Prigodom njegove smrti tiskovina Il Dalmata donosi u nekrologu podatak da je T. Burato bio sjajan umjetnik, a njegov atelje jedan od najznačajnijih u Dalmaciji, a da su njegove umjetničke fotografije krajolika, spomenika, javnih objekata i društvenih događanja bile priznate i cijenjene i izvan Dalmacije.

Zadarske fotografije i fotografi 20. st. također su zastupljeni u ovoj zbirci, kao što su Miho i Zvonimir Novaković, Ante i Zvonimir Brkan, Ratko Novak sa serijom fotografija ruševina Zadra nakon zračnog angloameričkog razaranja grada 1945. godine.

Fotograf i vlasnik studija Ivan Jeričević sa ženom Dorom radio je prije II. svijetskog rata, pa sve do 1987. godine, naslijedivši atelje Jakova Perušića. Zatvaranjem fotografskog ateljea, slike i negativi na staklu preneseni su u Arhiv, a 2009. godine izrađeno je u foto–laboratoriju Arhiva 878 fotografija sa spomenutih sačuvanih negativa na staklu. To su najvećim dijelom portreti nama pretežno nepoznatih osoba, nastali između dva rata i nakon 1945. godine.

Zbirka posjeduje i 22 albuma, od kojih treba spomenuti Andrović – Goldsteinov album iz 1875. godine izdan prigodom posjeta cara Franje Josipa Dalmaciji, album T. Burata „Pozdrav iz Zadra“ s vedutama Zadra i njegove okolice, G. Saballich izdaje u dva toma album „Pitture antiche di Zara“, od kojih se prvi tom čuva u ovoj zbirci. J. Lafranchi izdaje krajem 19. st. album fotografija s vedutama i znamenitostima Boke kotorske, a treba spomenuti i album nepoznatog fotografa iz 1915. godine s fotografijama Omiša, Dugog Rata i Zadvarja. Ostali fotoalbumi odnose se uglavnom na razdoblje nakon 1945. godine i bilježe izgradnju te društveno–političke manifestacije na teritoriju tadašnjeg NO Kotara Zadar i u samom gradu Zadru.

Rijetkost zbirke je 13 fotografija dvorskog fotografa T. Burata nastalih 1899. godine prigodom pučke svečanosti i otvaranja spomen–ploče kod slapa Manojlovac na rijeci Krki, povodom posjeta cara Franje Josipa 1875. godine slapovima. Tih trinaest fotografija čini fotoreportažu o proslavi, njenim sudionicima i o etnografiji Bukovice.

Nakon domovinskog rata, zbirka je obogaćena s 1000 fotografija iz tog razdoblja (1990.–1995.), novije povijesti zadarske regije i samog Zadra.

U zbirci je pohranjeno i 200–tinjak razglednica od kraja 19. st. do naših dana.

Zbog duge tradicije postojanja i prikupljanja fotografija, zbirka je vrlo dobar izvor za proučavanje Dalmacije i Boke kotorske u razdoblju od polovice 19. st. sve do naših dana. Zbirka će se zasigurno i dalje obogaćivati novim gradivom, otkupom, donacijama i poklonima pojedinaca.

POPIS ZBIRKE

1. Parobrodi i poštanska kola, 19. i početak 20. st., 12 fotografija

2. Zbivanja – događaji, 1875./2000., 1518 fotografija

3. Fotografije arhivskih dokumenata i izvora, 48 fotografija

4. Portreti osoba i skupne fotografije osoba, 1855./2000., 330 fotografija

5. Panorame i vidikovci, 19. i 20. st., 21 fotografija

6. Prostor i zgrade, 19.–20. st., 348 fotografija

7. Zbirka fotografskog ateljea „Jeričević“, 1925./1987., 878 fotografija i negativa na staklu

8. Fotoalbumi, 19. i 20. st., 22 komada

9. Razglednice, 19. i 20. st., 200 komada

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–ZKZD–213: Zbirka fotografija

HR–DAZD–356: Obiteljski arhiv Lantana

HR–DAZD–497: Obiteljski arhiv Petricioli

HR–DAZD–431: Obiteljski arhiv Novaković

HR–DAZD–508: Osobni arhiv D. Foretića, 1 kut.

HR–DAZD–453: Osobni arhiv V. Maštrovića

HR–DAZD–505: Osobni arhiv S. Antoljaka

HR–DAZD–533: Osobni arhiv I. Petriciolia

HR–DAZD–253: Narodno sveučilište – Zadar

HR–DAZD–472: Planinarsko društvo „Paklenica“ – Zadar

HR–DAZD–433: Folklorni ansambl „Zadar“

HR–DAZD–122: Samostalni tehnički ured zadarske Prefekture (Genio Civile)

HR–HDA– Zbirka fotografija Hrvatskog državnog arhiva

Narodni muzej u Zadru, Odjel Galerije umjetnica: Zbirka fotografija braće Brkan, 35.000 negativa i fotografija Ante i Zvonimira Brkan; Zbirka Novaković oko 640 negativa i fotografija Mihovila i Zvonimira Novakovića

BIBLIOGRAFIJA

Seferović, Abdulah. Photographia Iadertina: od dagerotipije do digitalne slike. Zagreb: Kapitol, 2009. *** Fotografije u arhivu: katalog izložbe/autorica Mirisa Katić. Zadar: Državni arhiv, 2009. *** Nepoznata lica kod fotografa Ivana Jeričevića: katalog izložbe/autorica Mirisa Katić. Zadar: Zajednica Talijana, 2009. *** Fotografija u Hrvatskoj 1848.–1951.: katalog izložbe. Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1994.