[0384] Nacrti građevinskih objekata u Zadru (1801. – 2000.)

Signatura: HR–DAZD–384

Klasifikacija: L.1.5

Naziv zbirke: Nacrti građevinskih objekata

Vrijeme nastanka gradiva: 1822.–1942.

Količina gradiva: 149 kom.

POVIJEST ZBIRKE

Zbirka je preuzeta u Arhiv iz Splita zajedno s gradivom Dalmatinskog namjesništva. Premda nema razredbene oznake Namjesništva u Zadru, zbirka je nastala djelovanjem jednog od odjela Namjesništva kojem su nacrti dolazili na pregled i reviziju. Ova Zbirka za gradivo do 1918. čini jednu cjelinu s DAZD–89. Građevinski odsjek Vlade/Namjesništva za Dalmaciju.

SADRŽAJ

Zbirka sadrži nacrte pojedinih objekata i komunalnih gradnji najviše u Zadru, ali i na objekte u drugim mjestima Dalmacije.

POPIS GRADIVA

1. Zgrada suda i zatvora kod Gospe od Kaštela i Pravoslavno sjemenište (1822.–1838.) I/A–F

2. Ilirsko sjemenište i nadbiskupska palača (1827.–1838.) II/A–J

3. Stari sud (Bortolazzi), Licej (samostan Sv. Krševana) i Guvernerova palača (1828.–1940.) III/A–P

4. Luka Jazine (carinarnica, sanitarni ured, popravak lukobrana, uređenje obale, nacrt uvale Draženica, nacrt lijeve obale, dubine zadarske luke, dno luke) i vodovod (tlocrt vodovoda, rezervoar u Crnom, vodovod u Novigradu) 1836.–1913.) IV/A–F

5. Sveti Dimitrije – stanje, škola, internat 1818., V/A, XIII

6. Razne javne zgrade (zatvor, zgrada monopola, osnovna škola, stara bolnica, quartieroni, Varoška loža), 1823.–1855., VI/A–M

7. Privatne kuće i kuće javne dobrotvornosti, Apelacioni sud (1822.–1845.) VII/A–Y

8. Komunalne gradnje (Kanalizacija, Vrata sv. Roka, Zeleni trg, Lučki trg, klaonica, most u Foši, popločavanje ulica, javni zahodi), 1829.–1861., VIII/A–L

9. Razno („Casa di forza“, stražarnica uz zatvor, nadstrešnica za stoku u Jazinama, Careva fontana, slike namještaja, tipski projekti, projekt mosta kod groblja u Zadru), 1821., 1830., IX/A–U

10. Nacrti objekata izvan Zadra i neidentificirani nacrti (Trg u Rabu, kuća Galzigna u Rabu, kuća Begna u Lukoranu, seoski bunari, projekti za dva mosta u uvali Crno, žandarmerijska stanica u Karinu, vojna stanica u Aržanu, cestarska kuća u Benkovcu, trlocrt lazareta Han na Cetini, pravoslavna crkva u Šibeniku, plan lazareta u Splitu, zgrada preture u Lastovu, zatvori u Dubrovniku, nacrti luke u Gružu, logor na Molatu, pravoslavna crkva u Drnišu, župna kuća Pakoštane, pravoslavna crkva u Tijaricama, adaptacija biskupske palače u Šibeniku, zgrada generalata u Splitu), 1819.–1942., X/A–Y

11. Tehnički nacrti (crpka za vodu, nacrti glibodera), 1827., XI/A–C

12. Razno (nacrti škola i školskog namještaja, tipovi cestarskih kuća, čatrnje, staje, projekt kuća ing. Šegvića), 1873.–1896., XII/A–C

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski, njemački; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–91: Namjesništvo za Dalmaciju. Građevinski odjel

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–89: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Građevinski odjel