[0383] Kartografska zbirka, (1620.1945.)

Signatura: HR–DAZD–383

Klasifikacija: L.1.4.

Naziv zbirke: Kartografska zbirka

Vrijeme nastanka gradiva: 1620.–1945.

Količina gradiva: 421 karta (planovi i nacrti)

POVIJEST ZBIRKE

Kartografska zbirka Državnog arhiva u Zadru, nastala je nakon 1948. godine, kada je odlučeno da se dio karata što se nalazio u fondovima arhiva izdvoji i formira zasebna zbirka. Tijekom godina zbirka je obogaćena donacijama, otkupom i poklonima pojedinaca.

Veću količinu karata i grafika 1967. godine poklonio je arhivu Folko Borelli, dok je 1995. godine Sani Banić poklonio 16 primjeraka uglavnom specijalnih karata iz 19. stoljeća.

Dio karata izdvojen je iz osobnih i obiteljskih arhiva. Zbirka će se i nadalje nadopunjavati otkupom, donacijama i poklonima pojedinaca.

SADRŽAJ

Najstariji sačuvani primjerak karte je onaj iz 1620. godine, rukom crtan, a predstavlja topografski plan grada Nürnberga. Osim takvih rukom crtanih karata i planova, zbirka sadrži katastarske, zemljopisne i topografske karte Dalmacije i njenih lokaliteta, te susjednih zemalja iz razdoblja Mletačke Republike i Austro–Ugarske Monarhije, a zastupljene su i karte s područja gotovo cijele Europe.

Dio karata su specijalne–vojne karte s ucrtanim kotama iz 19. st. izrađene za potrebe vojnih jedinica austrijske vojske, a odnose se na područje Kraljevine Dalmacije, kao i na razna razgraničenja s Otomanskim Carstvom.

Zbirka sadrži i planove odnosno nacrte veleposjeda i crkvenih posjeda, topografske planove gradova, vinogradske karte, karte s prikazima ratnih operacija i revolucija, osobito iz doba Francuske revolucije, turističke karte, karte s ucrtanim ribolovnim područjima te karte regulacije tokova rijeka.

Poseban dio zbirke čine planimetrijske karte izrađene prilikom izgradnje cesta ili željezničkih pruga. Ova zbirka posjeduje pet kutija karata koje se odnose na izgradnju željezničke pruge između Zadra i Knina iz 1875. godine.

POPIS GRADIVA

1. Zemljopisne, topografske karte, planovi i slično (1620.–1945.), 291 kom.

2. Specijalne vojne karte iz 19. st., 25 kom.

3. Specijalne karte iz rata 1914.–1918., 24 kom.

4. Zbirka karata Folka Borellia 18. i 19. st., 65 kom.

5. Zbirka specijalnih karata Sanija Banića, 1878.–1903., 16 kom.

6. Planimetrija izgradnje željeznice Zadar – Knin, 1875., 5 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, talijanski, njemački, francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–956: C. kr. Ministarstvo prometa 1872.–1918.

HR–DAZD–6: Mletački katastar, mape „Grimani“

HR–DAZD–381: Katastarske mape Dalmacije, mape obitelji Kurir

BIBLIOGRAFIJA

Granice Dalmacije prema susjedima tijekom XIX. stoljeća: katalog izložbe/autor teksta Stijepo Obad. Zadar: Državni arhiv, 2010. *** Vedute, planovi i crteži iz fondova i zbirki Državnoga arhiva u Zadru: katalog izložbe/autor teksta Denis Martinović. Zadar: Državni arhiv, 2010. *** Zagora na katastarskim mapama Državnog arhiva u Zadru: katalog izložbe/ autor teksta Milan Glibota. Zadar: Državni arhiv, 2006. *** Kninsko područje na zemljopisnim kartama i katastarskim planovima iz Državnog arhiva u Zadru: katalog izložbe/autor teksta Milan Glibota. Zadar: Državni arhiv, 2005. *** Imotska krajina na zemljopisnim kartama i katastarskim planovima iz državnog arhiva u Zadru: katalog izložbe /autor teksta Milan Glibota. Zadar: Državni arhiv, 2004. *** Obad, Stjepo. Južne granice Dalmacije: od XV. st. do danas. Zadar: Državni arhiv, 1999. *** Hrvatska na zemljopisnim kartama od XVI. do XIX. stoljeća u Državnom arhivu u Zadru: katalog izložbe/autor Damir Magaš. Zadar: Državni arhiv, 1997. *** Granice Hrvatske na zemljovidima: od XII. do XX. stoljeća: katalog izložbe. Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1992.