[0380] Specimina završnih računa zadarskih organizacija (1953. – 1967.)

Signatura: HR–DAZD–380

Klasifikacija: L.1.10.

Naziv zbirke: Uzorci (Specimina) završnih računa zadarskih kotarskih i gradskih, privrednih i društvenih organizacija i ustanova

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1967.

Količina gradiva: 75 kut.; 7,3 d/m

Stvaratelj: Služba društvenog knjigovodstva – filijala Zadar (SDK)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zbirka završnih računa društvenih, privrednih i poljoprivrdnih organizacija i ustanova s područja NO kotara Zadar i NOO Zadar. Gradivo sadrži financijske izviještaje o godišnjem poslovanju i bilanci svih tvrtki, kulturnih ustanova, škola, fakulteta, poljoprivrednih zadruga, bolnica i ostalih javnih čimbenika zadarske regije, koji su se jednom godišnje podnosili Službi društvenog knjigovodstav – filijala Zadar (SDK).

SDK pored svoje redovne djelatnosti i povezanosti s Narodnom bankom Hrvatske, donosio je godišnji izvještaj o gospodarskom i financijskom stanju kotara Zadar i grada Zadra. Gradivo je djelomično sačuvano.

POVIJEST FONDA

Fond nije upisan u Knjigu primljenog arhivskog gradiva, pretpostavka je da je primljen nakon 1968. godine.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži završne račune i bilance kao i izvještaje o financijskom poslovanju tvrtki, državnih i javnih ustanova, poljoprivrednih zadruga i dobara, osnovnih i srednjih škola te fakulteta s područja nekadašnjeg kotara Zadar i grada Zadra. Sačuvano gradivo pokazatelj je razvoja gospodarstva, trgovine i turizma cijele zadarske regije za razdoblje od 1953. do 1967. godine.

POPIS GRADIVA

Završni računi tvrtki i ustanova

1. Završni računi ljekarni Zadar, 1956.–1965., kut. 1

2. Završni računi ljekarne Biograd n/m, 1954., 1955., 1959.–1963.

Završni računi ljekarne Nin, 1961.–1967., kut. 2

Završni računi ljekarne Benkovac, 1955. i 1962.

3. Završni računi ljekarne Obrovac, 1955., 1960.–1965., kut. 3

4. Završni računi Opće bolnice Zadar, 1955.–1962., kut. 4

5. Završni računi Medicinskog centra Zadar, 1963.–1967., kut. 5

6. Završni računi Bolnice za duševne bolesti Ugljan, 1958.–1966., kut. 6

7. Završni računi Ortopedske bolnice Biograd n/m, 1954.–1964., kut. 7

8. Završni računi Doma narodnog zdravlja Zadar, 1954.–1962., kut. 8

Završni računi Kotarskog zavoda za socijalno staranje, 1962.–1964. i 1967.

9. Završni računi Doma starih i nemoćnih Zadar, 1959., 1961.–1962. i 1964., kut. 9

Završni računi Zdravstvene stanice Silba, 1957., 1959., 1961. i 1962.

Završni računi Zdravstvene stanice Smilčić, 1961. i 1962.

Završni računi Zdravstvene stanice Sali, 1961., 1962. i 1964.

10. Završni računi Zdravstvene stanice Novigrad, 1961.–1967., kut. 10

Završni računi Zdravstvene stanice Stankovci, 1962.

Završni računi Zdravstvene stanice Nin, 1957.–1962.

11. Završni računi Zdravstvene stanice „Boris Kidrić“ Zadar, 1961., 1962. i 1964., kut. 11

Završni računi Zdravstvene stanice „Jugotanker“ Zadar, 1964.

Završni račun Zdravstvene stanice „Vlado Bagat“ Zadar, 1964.

Završni računi Zdravstvene stanice Biograd n/m, 1959., 1962. i 1964.

Završni računi Zdravstvene stanice Benkovac, 1955. i 1956.

Završni računi Zdravstvene stanice Božava, 1957.–1962.

12. Završni računi Zdravstvene stanice Iž Veli, 1959.–1965., kut. 12

Završni računi Zdravstvene stanice Posedarje, 1959.–1967.

13. Završni račun za Zdravstvene stanice Ražanac, 1959.–1965., kut. 13

Završni računi Zdravstvene stanice Obrovac, 1959.–1965.

14. Završni računi Zdravstvene stanice Preko, 1958.–1962., kut. 14

Završni računi Zdravstvene stanice Posedarje, 1958.

Završni računi Zdravstvene stanice Obrovac, 1961.–1964.

Završni računi Zdravstvene stanice Benkovac, 1955., 1959., 1960., 1961. i 1962.

15. Završni računi Zdravstvene stanice Zadar iz 1955./1964., kut. 15

Završni računi Zdravstvene stanice Biograd n/m, 1961., 1962. i 1964.

16. Završni računi Šumarskog gospodarstva – Šumarija Zadar, 1954.–1956., 1959.–1964., kut. 16

17. Završni računi Šumarskog gospodarstva – Šumarija Benkovac, 1955.–1957., kut. 17

Završni računi „Poljotehne“ – Zadar, 1958.–1962.

Završni računi „Poljoservisa“ – Zadar, 1958.–1960.

18. Završni računi O.P. Zadruge „Zadrugar“ – Zadar, 1961.–1965., kut. 18

Završni računi Poljoprivredne stanice Zadar, 1955. i 1959.–1961.

Završni računi Poljoprivredne stanice Benkovac, 1955. i 1957.

19. Završni računi Zadružnog voćarsko–vinogradarskog saveza Zadar, 1958.–1960.

Završni računi Zadružnog ratarsko–stočarskog saveza Zadar, 1957.–1960., kut. 19

20. Završni računi poljoprivrednih zadruga: Benkovac, Kakma, Raštević, Lišane Ostrovica, Nadin, Dobropoljci, Kula Atlagića, Bruška, Kozlovac, Korlat, Buković i Banjevci, 1956./1960., kut. 20

21. Završni računi poljoprivrednih zadruga: Islam Latinski, Polača, Poličnik, Briševo,Kašić, Biljane Gornje i Zelengrad, 1956./1960., kut. 21

22. Završni računi poljoprivrednih zadruga: Šibuljina, Kruševo, Pristeg, Smilčić, Luka, Sali, Smoković, Poljana, Starigrad Paklenica i Pag, 1959./1962., kut. 22

23. Završni računi poljoprivrednih zadruga Žman i Ždrelac, 1958.–1965., kut. 23

24. Završni računi Poljoprivredne zadruge Žegar, 1958.–1965., kut. 24

25. Završni računi Tvornice glinenih proizvoda „Branko Štulić“ – Nin, 1953.–1961., kut. 25

26. Završni računi TGP „Branko Štulić“ – Nin, 1962.–1967., kut. 26

27. Završni računi Radne organizacije „Ižanka“ – Mali Iž, 1960.–1967., kut. 27

28. Završni računi Tvrtke „Boksitni rudnici“ – Obrovac, 1960.–1965., kut. 28

Završni računi Tvornice trikotaže Obrovac iz 1965. i 1967.

29. Završni računi Solane Pag iz 1955. i 1960., kut. 29

Završni računi Solane „Gojko Maštrović“ – Nin, 1956.–1965.

30. Završni računi Tvornice elektrouređaja „Elektronika“ – Zadar iz 1962./1965., kut. 30

Završni računi Tvornice mreža Biograd n/m, 1961.–1963.

Završni računi Tvrtke „Kondal“ – Novigrad, 1960./1967.

31. Završni računi Tvornice tjestenine „Jadranka“ – Zadar, 1955.–1965., kut. 31

32. Završni računi Obrtno nabavno–prodajne zadruge „Zanatlija“ – Zadar, 1955.–1963., kut. 32

33. Završni računi Zanatsko–privrednog poduzeća Zadar, 1955.–1965., kut. 33

34. Završni računi Tvornice za izradu galanterije, obuće i konfekcije „Primorka“ – Zadar, 1957.–1963., kut. 34

35. Završni računi Tvornice kruha „D. Štampalija“ – Zadar, 1953.–1955., kut. 35

36. Završni računi Tvornice kruha „D. Štampalija“ – Zadar, 1955.–1957., kut 36

37. Završni računi Tvornice kruha „D. Štampalija“ – Zadar, 1958.–1967., kut. 37

38. Završni računi Tvornice kože – Zadar, 1955.–1958., kut. 38

39. Završni računi Tvornice kože – Zadar, 1959.–1965., kut. 39

40. Završni račini i bilance Tvornice duhana – Zadar, 1955.–1961., kut. 40

41. Završni račini i bilance Tvornice duhana – Zadar, 1961.–1965., kut. 41

42. Završni računi i bilance Tvornice mreža i konopa „Boris Kidrić“, 1955.–1958., kut. 42

43. Završni računi i bilance Tvornice mreža i konopa „Boris Kidrić“, 1959.–1961., kut. 43

44. Završni računi i bilance Tvornice mreža i konopa „Boris Kidrić“, 1962.–1965., kut. 44

45. Završni računi Tvornice prediva „Otočanka“ – Zadar, 1958.–1961., kut. 45

46. Završni računi Tvornice prediva „Otočanka“ – Zadar, 1961.–1967., kut. 46

47. Završni računi Tvornice šivaćih strojeva i alata „Vlado Bagat“ Zadar, 1961.–1965., kut. 47

48. Završni računi Tvornice „Maraska“ – Zadar, 1956.– 959., kut. 48

49. Završni računi Tvornice „Maraska“ – Zadar, 1960.–1962., kut. 49

50. Završni računi Tvornice „Maraska“ – Zadar, 1963. i 1964., kut. 50

51. Završni računi Tvornice „Maraska“ – Zadar, 1965., kut. 51

52. Završni računi Novinske kuće „Narodni list“– Zadar, 1955.–1959., kut. 52

53. Završni računi Novinske kuće „Narodni list“ – Zadar, 1960.–1965., kut. 53

54. Završni računi Tvrtke „Vinarija“ – Zadar, 1960.–1967., kut. 54

55. Završni računi Tvrtke „Vinilplastika“ – Zadar, 1955.–1960., kut. 55

56. Završni računi Tvrtke „Vinilplastika“ – Zadar, 1961.–1967., kut. 56

57. Završni računi Nacionalnog parka „Paklenica“, 1955.–1962., kut. 57

Završni računi Komunalne tvrtke „Nasadi i kupališta“ – Zadar, 1959.–1963.

58. Završni računi Komunalne banke Zadar i filijala Pag, Biograd n/m, Benkovac, 1960.–1965., kut. 58

59. Završni računi Međunarodnog sajma ribarstva, 1958., 1959., kut. 59

Završni računi Instituta za ribarstvo Zadar, 1960./1964.

Završni računi „Student–servisa“ Zadar, 1963., 1964.

Završni račun Zanatske stambene zajednice „Poluotok“, 1963.

Završni račun Opće poljoprivredne zadruge Starigrad – Paklenica, 1961.

60. Završni računi Mljekare–Zadar i PPK „Vrana“. Pogon mljekara Biograd n/m, 1959.–1967., kut. 60

61. Završni račun Poljoprivredno–šumarske komore Zadar, 1961., kut. 61

Završni računi Trgovinske komore Zadar, 1960., 1961.

Završni računi Zanatske komore Zadar, 1960., 1961.

Završni računi Kotarskog uslužnog poduzeća „Svjetlo–Mlin“ Zadar, 1953.–1954.

Završni računi Tvrtke za promet i izvoz poljoprivrednih proizvoda „Jedinstvo“ – Zadar, 1953., 1955.

Završni račun tvrtke „Elegant“ – Zadar, 1964., 1965.

Završni račun trgovačke tvrtke „Tkanina“ – Zadar, 1955.

62. Završni računi Zadružno–vinogradarskog i voćarskog saveza Zadar, 1957., 1958., kut. 62

Poslovni izvještaj i bilanca Zadružne banke i štedionice – Zadar, 1960.

Završni račun Lučke kapetanije – Zadar, 1964.

Završni računi Zavoda za zapošljavanje – Zadar, 1961., 1962., 1964.

Završni računi Kotarskog osiguravajućeg zavoda – Zadar, 1962., 1963.

Završni račun Stolarskog poduzeća „Jela“ – Zadar

63. Završni računi Filozofskog fakulteta u Zadru, 1961.–1963., kut. 63

Završni računi Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zadru, 1961.–1963.

Završni računi Arheološkog muzeja u Zadru, 1961.–1963.

Završni računi Kazališta lutaka – Zadar, 1959.–1962.

Završni računi Gradske knjižnice – Zadar, 1961., 1962.

Završni računi Naučne biblioteke – Zadar, 1961., 1962.

Završni račun Historijskog arhiva u Zadru, 1962.

64. Završni računi Narodnog kazališta u Zadru, 1958.–1962.

Završni računi Muzeja grada Zadra i njegovih odjela, 1961., 1962., kut. 64

Završni računi Instituta JAZU Zadar, 1961., 1962.

65. Završni računi Gradske glazbe – Zadar, 1961., 1962., kut. 65

Završni računi Radničkog sveučilišta – Zadar, 1961., 1962.

Završni računi Centra za unapređenje domaćinstava – Zadar, 1960.–1962.

Završni računi Centra za socijalni rad, 1961., 1962.

Završni računi „Nacionalnog parka Paklenica“, 1961., 1962.

Završni računi Odgojnog zavoda za mušku djecu u Filip Jakovu, 1954.–1962.

Završni računi Đačkog doma u Preku, 1961., 1962.

66. Završni računi đačkih domova u Zadru, 1959./1962., kut. 66

Završni račun Narodnog sveučilišta Benkovac, 1962.

Završni računi vrtića i zabavišta u Zadru, Biogradu i Benkovcu, 1961., 1962.

67. Završni računi osnovnih škola na području NO kotara Zadar, 1961., 1962., kut. 67

68. Završni računi osnovnih škola na području NO kotara Zadar, kut. 68

69. Završni računi općih i strukovnih srednjih škola u Zadru, 1959.–1962., kut. 69

70. Završni računi NOO Sali, 1958.–1960., kut. 70

Završni računi Tvornice „I. Mardešić“ – Sali, 1957.–1962.

Završni računi Poljoprivredne zadruge Žman i Sali, razne godine

71. Završni računi tvrtke „Jadral“ – Obrovac, 1962.–1964., kut. 71

Završni računi tvrtke „Obrovac“ za preradu kamena, 1957.–1960.

Završni računi tvrtke „Alan“ iz Obrovca, 1961.–1966.

72. Završni računi tvrtke „Montaža“ – Benkovac, 1960.–1964., kut. 72

Završni računi Zadruge „Prvi novembar“ – Zadar, 1956.–1960.

Završni račun Poljoprivredno–šumarske komore u Zadru, 1961.

Završni račun Poljoprivredne stanice Zadar, 1960.

Završni račun Krojačkog salona „Ukus“ – Zadar, 1955.

73. Završni računi komunalnih i drugih tvrtki u Benkovcu i Biogradu n/m, pojedinačni za razne godine, kut. 73

74. Završni računi raznih tvrtki i organizacija – pojedinačni za grad Zadar, kut. 74

75. Završni računi paušalnih tvrtki na područji NOO Zadar, 1955., kut. 75

„1. maj“ biciklistička radionica

„Napredak“ ličilačka zadruga

„Pionir“ mehaničarsko–uslužna zadruga

Krojačka produktivna zadruga

Brijačko–češljarska zadruga

Izvještaji o kretanju privrede za 1961./1962.

Zbirni završni račun NOO Zadar za 1961.

Izvještaj o kretanju privrede u 1963. godini zajedno s DBP, 1961.–1963.

Izvještaj o pregledu završnog računa privrednih organizacija za 1964.

Zapisnik o pregledu završnog računa privrednih organizacija za 1964.

Jedinstveni pokazatelj poslovnog uspjeha tvrtki po grupacijama SO Zadar za 1964.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1944.–1955.

HR–DAZD–138: Narodni odbor kotara Biograd 1945.–1947.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1944.–1962.

HR–DAZD–481: Narodni odbor općine Zadar 1955.–1963.

HR–DAZD–146: Skupština općine Zadar 1962.–1971.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1952.–1962.

HR–DAZD–162: Narodni odbor Općine Preko 1952.–1962.

HR–DAZD–546: Narodni odbor općine Biograd n/m 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005. *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.