[0377] Miscellanea (11. – 20. st.)

Signatura: HR–DAZD–377

Naziv zbirke: Miscellanea

Vrijeme nastanka gradiva: XI.–XX.

Količina gradiva: 185 kut., 18,5 d/m

 

Umjetno stvorena zbirka najrazličitijeg sadržaja i različite provenijencije iz javnih arhivskih fondova ili osobnih i obiteljskih arhiva. Nemarom su u tu zbirku uvrštavani i spisi iz drugih arhivskih fondova koji se čuvaju u Arhivu. Sadržajno vrlo značajna i traži temeljito uređenje poštujući arhivska načela. Dio zbirke je izdvojen i formirani su novi fondovi:

HR–DAZD–551: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Spisi o zadrugama

HR–DAZD–566: Arheološki muzej u Zadru

HR–DAZD–563: Vlada /Namjesništvo za Dalmaciju. Utvrđivanje sanitarnog kordona prema turskoj granici (tzv. Karte Taborović)

HR–DAZD–567: Matica Dalmatinska

HR–DAZD–561: Primaljska škola

HR–DAZD–428: Tvornica duhana Zadar

HR–DAZD–564: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju Razgraničenje između Dalmacije, Hercegovine i Boke kotorske na području Kleka i Sutorine

HR–DAZD–543: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Spisi o društvima

HR–DAZD–551: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Spisi o zadrugama

Grupe i sadržajne cjeline unutar fonda Miscellanea

1. Katolička crkva, stanje klera, samostani, samostanski i crkveni posjedi, izgradnja crkava, samostana i crkvenog inventara (oltari i slično)

2. Poljoprivreda i razvoj poljoprivrednih kultura kroz stoljeća, agrarni i katastarski poslovi koji se odnose na posjede i poljoprivredna dobra

3. Trgovina i industrija, manufakture i počeci industrijalizacije

4. Razdoblje francuske uprave u Dalmaciji 1805.–1814.

5. Statistički i topografski podaci po kotarima i općinama Kraljevine Dalmacije iz 19. i 20. stoljeća

6. Povijesni podaci o razvoju i mreži bolnica, lazareta, nahodišta, ustanova za javno dobročinstvo u vrijeme mletačke uprave i kroz 19. stoljeće

7. Arhitektonski i povijesni podaci o značajnim zgradama i javnim građevinama, njihovoj povijesti, izgradnji, dogradnjama i adaptacijama kao i namjeni objekata

8. Političko ustrojstvo Dalmacije, sudstva, kotarskog i općinskog ustroja, njegovog financiranja, administracija i kadrovi, djelokrug i aktivnosti Namjesništva i namjesnikove kancelarije, spisi se odnose kako na razdoblje mletačke uprave i djelovanje generalnog providura tako i za razdoblje 19. i 20. stoljeća

9. Povijesni i pogranični podaci o susjednim državama s kojima graniči Dalmacija kroz stoljeća (Kneževina i Kraljevina Crna Gora, Albanija, Otomansko Carstvo i Italija), pogranična pitanja, razgraničenja, trgovački putevi i slično

10. Heraldički i genealoški podaci o plemićkim i ostalim istaknutim obiteljima i pojedincima u Dalmaciji i Boki kotorskoj, molbe za priznavanje plemstva, grbovi, potvrda plemićkih diploma, sporovi oko priznavanja upućeni Heraldičkoj komisiji. Spisi koji se odnose na feude i posjede plemićkih obitelji kroz stoljeća

11. Razni kupoprodajni ugovori koji se odnose na procjene i vlasništvo posjeda i feuda u privatnom vlasništvu kao i u posjedu države

12. Izvještaji i korespondencija mletačkih vlasti u Pokrajini Dalmaciji (providuri, kapetani, vojni časnici), upućeni Vladi i Senatu u Veneciju

13. Politička kretanja u Dalmaciji, cenzura tiska, policijska represija, političko djelovanje pojedinaca i narodni bunt kroz stoljeća

14. Izbori za pokrajinski Sabor u Zadru i Carevinsko vijeće u Beču kroz 19. i 20. stoljeće

15. Razvoj školstva, izgradnja škola, učiteljske škole, imenovanja učitelja kao i uvođenje jezika u nastavu (borba za hrvatski jezik)

16. Tajni spisi i izvješća o istaknutim političkim i javnim osobama, dosjei kandidata na izbornim listama za Sabor

17. Spisi o zakladama i dobrovoljnim društvima, statuti i djelovanje društava, zaklada, zalagaonica, banaka, kulturnih i umjetničkih društava i slično

18. Političke i društvene prilike u Zadru u razdoblju od 1918. do 1945. godine, okupacija grada i uspostava talijanske vlasti, popis politički nepodobnih osoba

19. Izgradnja i planiranje cesta i državnih puteva u Dalmaciji u 19. i 20. stoljeću

20. Spisi prefekta i Ureda prefekture za razdoblje od 1923. do 1943. godine

21. Oglasi, proglasi, naredbe, štampe i sl. guvernera za Kraljevinu Dalmaciju u 19. i 20. stoljeću

22. Razno: prigodnice, pozivnice za razna društvena događanja, osobni spisi pojedinaca

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.