[0357] Krekić, Božidar, političar (1857. – 1938.)

Signatura: HR–DAZD–357

Klasifikacija: K.3.

Naziv fonda: Božidar Krekić

Vrijeme nastanka gradiva: 1921.–1938.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Božidar Krekić

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Obitelj Krekić pojavila se u Zadru krajem 18. st. kada se 1797. godine u Zadru oženio Šimun Krekić iz Sukošana s Vicencijom Scadali. Njihov sin Božidar (Natale) bio je akcesist C. kr. Vlade u Zadru. Božidar Krekić, unuk Božidara rođen je u Skradinu 1857. godine. Završio je studij prava u Grazu. U 24. godini života postao je savjetnik Općine. U političkom životu djelovao je kao član Općinskog vijeća i pripadao autonomaškoj stranci. Godine 1909. u Beču se deklarirao kao dalmatinski Talijan. Bio je na čelu dobrotvorne organizacije „Congregazione di Carità“ u Zadru. Aktivan je u Zadru i nakon 1918. godine. Za člana talijanskog parlamenta izabran je 1921. godine, a od 1933. bio je senator Talijanskog kraljevstva (senatore del Regno). Godine 1924. postao je član Fašističke stranke. Za zasluge u promicanju fašizma i iredentizma u Zadru talijanska ga je država više puta odlikovala najvećim državnim počastima. Umro je u Zadru 1938. godine, a njegova obitelj je u povodu smrti primila izraze sućuti samog vrha talijanske države i Fašističke stranke.

POVIJEST FONDA

Jedini podatak o dolasku ovog gradiva u Arhiv je natpis na omotu u kojem je stiglo, a koji ukazuje da je gradivo Arhivu darovala obitelj Krekić. Prvi put se spominje u Općem inventaru iz 1955. kao obiteljski fond. Pregledom popisa sadržaja vidljivo je da se radi o osobnom fondu Božidara Krekića. Gradivo se još uvijek nalazi u svežnju u kojem je smješteno po primitku s tim da je grupirano u 30 košuljica koje su popisane kao jedinstvena serija.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda odnosi se isključivo na političku djelatnost Božidara Krekića. Ostatak gradiva su tiskovine, političko–propagandno gradivo i primjerci raznih novina: Rivista dalmatica, Il mare nostro, San Marco, Il piccolo di Trieste, Corriere Adriatico, Il popolo romano, Il parlamento italiano, Il giornale d’Italia, L’azione nazionale, L’Adriatico, Il Messaggero, L’idea nazionale, La voce repubblicana, Corriere di Zara, La Nazione, Marmeo, Il resto del Carlino della sera, Il nuovo della sera, Corriere d’ Italila, La Prora, L’aquila del Dinara, L’Epoca, Il Littorio Dalmatico. Gradivo sadrži jedan zapisnik sjednice Talijanske delegacije i Delegacije države SHS o primjeni sporazuma potpisanog u Rimu 23. listopada 1922. o carini, graničnom prometu, transportu stoke i slično.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1921.–1938., kut. 1

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.