[0351] Obitelj Dominis – Brač (1483. – 1771.)

Signatura: HR–DAZD–351

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Dominis

Vrijeme nastanka gradiva: 16. st. – 1777.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Obitelj Dominis

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Plemićka obitelj Dominis na koju se odnose dokumenti ovog fonda podrijetlom je iz Dola na otoku Braču. Andro Jutronić smatra da su prvotno bili nastanjeni u Gornjem Humcu, odakle su preselili u Dol. Različite grane obitelji nastanjene su i u drugim mjestima otoka Brača. Osim što su imali zemljišne posjede po cijelom Braču, javljaju se i u javnom životu bračke komune kao suci i branitelji. Ženidbenim vezama povezali su se s plemenitim bračkim, splitskim i trogirskim obiteljima kao što su Alberti, Micheli, Andreis, Dragojević, Mladineo, Buffalis. Prezime Dominis (de Dominis) jedna grana ove obitelji započela je upotrebljavati potkraj 16. stoljeća. U popisu bračkog plemstva iz 1657. godine navedeni su s oblikom prezimena Dominis alias Gospodnetić. O podrijetlu obitelji nema pouzdanih podataka, a po obiteljskoj predaji potječu iz Bosne od roda Šimrakovića iz plemena Krstić. Jerolim de Buffalis, trogirski notar čija je majka bila Franka iz obitelji Dominis, u svom rukopisu „Albero de Dominis e suoi privileggi“ povezuje bračke Dominise s rapskom obitelji Dominis. Među spisima ovog fonda nalazi se sveščić iz 1768. godine pod naslovom Rodoslovlje, grb i povijest obitelji Dominis, najvjerojatnije pisan rukom J. Buffalisa koji potkrepljuje tu teoriju. U treću generaciju bračkih Dominisa smješta Ivana de Dominisa, kojeg pogrešno proglašava zadarskim biskupom kojemu je kralj Sigismund 1434. i 1437., za zasluge dao plemstvo i grb. Ivan de Dominis nije bio zadarski nego senjski biskup i bio je iz obitelji Dominis s otoka Raba.

U spisima Heraldičke komisije za godinu 1828. nalazi se molba Ivana Dominika Dominisa (Giovanni Domenico Dominis) s Brača upućena Heraldičkoj komisiji u Veneciji, kojom traži potvrdu mletačkih plemićkih titula zajedno s još nekoliko Bračana. Njihove molbe odbijene su kao neosnovane.

Potomci ove obitelji još uvijek žive na otoku Braču i u drugim dijelovima Hrvatske. U mjestu Dolu na Braču nalazi se obiteljska kuća, tzv. Gospodnetićev dvorac s kamenim baroknim grbom.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda obitelji Dominis primljeno je za vrijeme talijanske uprave zajedno sa spisima općine Trogir (HR–DAZD–18) i prilikom popisivanja gradiva bilo je smješteno u kut. 41–46. Iako nema direktne potvrde, velika je mogućnost da se gradivo obitelji Dominis među spisima fonda općine Trogir našlo upravo zbog činjenice što je Franka Dominis bila majka trogirskog notara J. Buffalisa. Prvi put je kao obiteljski fond registriran u Pregledu fondova i zbirki iz 1984. godine. Fond nije arhivistički sređen.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda nastalo je djelovanjem više generacija obitelji Dominis u razdoblju od 15. do 18. stoljeća. Radi se gotovo isključivo o imovinsko–pravnim dokumentima, kao što su oporuke, popisi dugovanja, nasljedni sporovi, sporovi zbog posjeda, bračni ugovori, kupoprodajni ugovori. Sveščić 4 u kutiji 2, koji nosi naslov Rodoslovlje, grb i povijest obitelji Dominis iz 1768., svojim se sadržajem izdvaja od ostalih. U njemu se nalazi nekoliko skica obiteljskog stabla, obiteljskog grba i grbova srodnih obitelji, prijepisi Sigismundovih diploma iz 1434. i 1437. godine i tumačenja ženidbi i udaja članova obitelji, koji u usporedbi s podacima iz literature znatno odstupaju od prihvaćenih činjenica. Dokument koji je u Pregledu fondova i zbirki označen kao najstariji dokument u fondu, datiran 1483. godine, zapravo je ovjereni prijepis tog dokumenta iz 1776., a govori o gradnji i posjedima crkve Sv. Ivana u Povljima na otoku Braču. Spomenuti prijepis dio je skupine dokumenata koji se odnose na nasljedni spor u kojem je sudjelovala i Ursula de Dominis.

POPIS GRADIVA

Spisi, 16. st –1777., kut. 5

DOPUNSKI IZVORI

HR–ZKZD–47: Obitelj Dominis

HR–DAST–122: Obitelj Dominis (Gospodnetić)

HR–HDA–710: Obitelj Dominis

Dio obiteljskih dokumenata predao je M.B. Vrsalović Arhivu HAZU gdje su pohranjeni u zbirci Archivalia Brattiensia.

JEZIK/PISMO

latinski, talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Ciccarelli, Andrija. Osservazioni sull’isola di Brazza e sopra quella nobiltà. Venezia, 1802. *** Heyer, Carl Georg Friedrich. Del Adel des Königreichs Dalmatien: nach archivalischen und anderen authendischen Quellen. Nürnberg: Verlag von Bauer und Raspe, 1873. *** Jutronić, Andre. „Commentario e genealogia“ Jerolima de Buffalisa o dolskoj obitelji Gospodnetić – Dominis iz godine 1768., Starine 53 (1966), str. 135–174 *** Andreis, Pavao. Storia della città di Traù. Split, 1908. *** Hrvatski biografski leksikon, sv. 3. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993., str. 488–489.