[0350] Obitelj Difinco-Micateo-Manfrin – Šibenik, Zadar (1464. – 1854.)

Signatura: HR–DAZD–350

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Divnić–Miketić–Manfrin

Vrijeme nastanka gradiva: 1464.–1854.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Obitelj Difnico–Micateo–Manfrin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Obitelj Divnić (Difnico, Divinich, Divnich) došla je u 14. st. iz Skradina u Šibenik. Ciprijan Divnić pok. Filipa načinio je oporuku u Šibeniku 12. srpnja 1469. godine. Njegovi su sinovi Ivan Frane, Juraj, Nikola, Petar, Šimun, Jeronim i Toma. Ivan Frane bio je šibenski kanonik, a Juraj ninski biskup i pjesnik. Njihov brat Šimun bio je u vojnoj službi na papinskom dvoru. Petar je bio prvi suprakomit šibenske galije. Braća Šimun, Nikola i Jeronim dobili su 16. ožujka 1500. od mletačkog dužda Augustina Barbadiga u feud otok Kaprije. Jakov (1530.–1556.), sin Šimuna bio je šibenski biskup. Ogranak Difnica s nadimkom Micateo (Divnić Miketić) potekao je od loze Petra pok. Ciprijana i to od njegova sina Nikole. Petrov unuk Juraj Divnić (rođ. 1615.) prvi je nosio nadimak Micateo–Miketić. Angela Divnić–Miketić bila je udana za Jerolima Manfrina pok. Petra, koji je u Ninu podigao tvornicu duhana 1786. godine. Dana 24. lipnja 1792. upisan je u Plemićko vijeće grada Nina.

POVIJEST FONDA

Dokumente obiteljskog fonda Divnić–Miketić–Manfrin Državnom arhivu u Zadru pismom je na dar ponudio 17. ožujka 1936. rođak Jerolima Manfrina Filiberto Sardagna iz Milana. Iz sadržaja pisma vidi se da je dokumente pronašao prilikom sređivanja svog obiteljskog arhiva i da je već ranije kontaktirao predstavnika Državnog arhiva u Zadru Antuna Krekića o predaji istih. U pismu je priložen popis 22 sveščića s kratkom napomenom o sadržaju. Nema podatka o tome kada je predaja izvršena, a pismo i popis nalaze se na početku 1. kutije. Nakon sređivanja gradivo je smješteno u dvije kutije. Budući da se najveći dio gradiva odnosi na Anđelu Divnić Miketić Manfrin (Angela Difnico Micateo Manfrin), fond nosi naziv po oba njena prezimena. Raspon gradiva povećavaju prijepisi starih isprava obitelji Manfrin i Divnić, a najveći dio gradiva nastao je u drugoj polovici 18. i prvoj polovici 19. stoljeća. Gradivo je složeno u jedinstvenu kronološku seriju.

SADRŽAJ

Gradivo je sačuvano fragmentarno i najvećim dijelom odnosi se na imovinsko–pravne poslove i sporove s Anđelininom majkom Elenom Raković Divnić Miketić, te njihove međusobne sporove nakon što su se razdvojili. Gradivo sadrži i nešto obiteljske korespondencije. Prva dva sveščića sadrže genealogiju obitelji Manfrin iz Rovereda blizu Trenta i isprave obitelji Divnić u rasponu od 1534. do 1773. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1464.–1854., kut. 2

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAŠI–162: Obitelj Divnić (Difnico)

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatski biografski leksikon, sv. 3. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1993., str. 407– 417.