[0338] Dominikanski samostan sv. Dominika u Zadru (1228. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–338

Klasifikacija: J.1.6.2.

Naziv fonda: Dominikanski samostan Sv. Dominika

Vrijeme nastanka gradiva: 1066.–1807.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 37 kut., 638 pergamena; 5 d/m

Stvaratelj: Dominikanski samostan Svetog Dominika

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Samostan je utemeljen 1228. godine, samo nekoliko godina nakon dolaska dominikanaca u Dalmaciju (Dubrovnik, 1225.). Sigurno sjedište dobivaju tek 1244. godine. Od osnutka je u sastavu Ugarske dominikanske provincije sa sjedištem u Budimu, ali najkasnije od 1266. s posebnim vikarom. Dodijeljen im je samostan i crkva Sv. Platona koju su nadogradili i uredili te im je od tada, pa sve do 1807. godine stalno obitavalište. Samostan je ubrzo dobio darove crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika. Samostani u Hrvatskom primorju, Dalmaciji, Boki kotorskoj i Albaniji od sredine 13. st. imaju zasebnog vikara. Bulom Urbana VI. od 3. ožujka 1380. osnovana je posebna Provincija Dalmacija, kojoj su pripali svi samostani uz obalu od Istre do Drača. Od Provincije Dalmacije odvojili su se samostani na području Dubrovačke Republike te osnovali vlastitu Dubrovačku kongregaciju (1487.–1835.). Provincija Dalmacija već je 1396. otvorila u Zadru studij, koji je 1495. prerastao u „generalni studij“, a 1553. prvi je u našim krajevima stekao pravo podjeljivanja doktorata. Samostan u 16. st. otvara i školu u kojoj se klerike i svjetovnjake podučava u „slobodnim vještinama“.

U Zadru su bila dva ženska samostana dominikanki, Sv. Marije na obali (1241.) i Sv. Demetrija (1292.). Bavile su se podučavanjem i odgojem djevojaka. Izuzetno je vrijedan Red i zachon (zadarskih) sestar svetoga odza nasega Dominicha (1345.) o primanju u samostan sestara dominikanskog reda. To je najstariji hrvatski tekst pisan latinicom.

POVIJEST FONDA

Samostanski je arhiv nakon ukinuća samostana odredbom Vicka Dandola od 7. siječnja 1808. prenesen u prostoriju providura. Dionisio Böttner izradio je popis gradiva pod naslovom LArchivio del soppresso monasterio di San Domenico in Zara (manoscritti, cartacei e stampe), 1874. Za vrijeme Drugog svjetskog rata spisi su odneseni u Italiju u kolovozu 1943., ali su vraćeni restitucijom nakon 1949. godine.

SADRŽAJ

Böttnerov inventar ustvari nije klasičan inventar Samostana sv. Dominika. To je popis pojedinačnih dokumenata, pergamena, rukopisa i tiskovina. Dokumenti koji su izdvojeni odnose se na razdoblje od 1066. do 1807. godine. Ukupno su u popisu izdvojena 1232 spisa. Za svaki spis navodi se kratki sadržaj (regest). Popis započinje ispravom, prijepisom kralja Krešimira IV. iz 1066. godine kojom podjeljuje neke zemlje na lokalitetu Hyculus, monasima benediktincima S. Grisogono (Sv. Krševana) u Zadru. Sadržaj uvrštenih spisa odnosi se na darovne i nasljedne ugovore, oporuke, ugovore o kupnji ili prodaji samostanske zemlje, tužbene procese koji su se vodili s pojedincima, biskupijom, kmetovima na posjedima i slično. Dio spisa odnosi se na sporove koje je samostan vodio zbog svojih posjeda u Kukljici, Preku na otoku Ugljanu, otoku Pašmanu, Sukošanu, Bokanjcu kod Zadra i na zadarskim otocima gdje je samostan imao zemljišne posjede. Popis bilježi i nekoliko papinskih pisama i bula kroz stoljeća. U gradivu su i spisi o zakupu ili najmu kuća u Zadru koje su oporukama ostavljene samostanu.

Ostali spisi odnose se na inventare samostana, troškove održavanja, tiskovine i naloge gradskih vlasti (kneza, kapetana), tiskovine (štampe) s ucrtanim posjedima i imovinom samostana, pritužbe priora samostana upućene vlastima, knjige i tiskovine na grčkom jeziku, kao i matične knjige umrlih, rođenih i vjenčanih. Postoji popis inventara i relikvija te umjetnina u vlasništvu samostana.

POPIS GRADIVA

Izrađeni su regesti za 615 samostanskih pergamena.

JEZIK/PISMO

latinski, talijanski, hrvatski, grčki; latinica, glagoljica, grčko pismo

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija/Metropolija (1154.– )

BIBLIOGRAFIJA

Böttner, Dionisio. L’ Archivio del soppresso monasterio di San Domenico in Zara (Manoscritti, cartacei e stampe), 1874. *** Krasić, Stjepan. Dominikanci: povijest Reda u hrvatskim krajevima. Zagreb: Hrvatska dominikanska provincija, Nakladni zavod Globus, 1997. *** Krasić, Stjepan. Generalno učilište Dominikanskoga reda u Zadru ili Univeristatis Jadertina: 1396.–1807. Zadar: Filozofski fakultet, 1996. *** Krasić, Stjepan. Liber almi Studii generalis S. Dominici Iadrae: (1684.–1790.): građa za povijest visokog školstva u Hrvatskoj. Zadar: Sveučilište, 2006. *** Krasić, Stjepan. Filozosko–teološki studij Dominikanskog reda u Zadru (1396.–1806.), Zadarska revija, 36 (1987.), 1–2: str. 3–42.