[0334] Kotarski odbor AFŽ Zadar (1944. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–334

Klasifikacija: H.2.4.

Naziv fonda: Kotarski odbor antifašističkog fronta žena Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1953.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Antifašistička fronta žena Zadar, 1949.–1952. / Kotarski odbor antifašističkog fronta žena Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Antifašistička fronta žena, str. 434

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda preuzeto je u Arhiv najvjerojatnije 1968. u sklopu velike primopredaje gradiva društveno–političkih organizacija, a evidentirano je pod br. 103.

POPIS GRADIVA

1. Opći spisi, 1948.–1950., kut. 1

2. Zapisnici, kut. 2–4

1. Zapisnici sastanka žena, 1945. Sela: Briševo, Grbe, Poljica, Poličnik, Nin, br. 1

2. Zapisnici sastanaka Odbora AFŽ–a, 1950. Sela kotara Zadar–otoci: Tribunj, Posedarje, Luka, Banj, Rivanj, Neviđane, Premuda, Dragove, 1950., br. 2

3. Zapisnici Konferencija žena zadrugarki za kotar Zadar, 1951., br. 3

4. Zapisnici Konferencija žena zadrugarki za kotar Zadar, 1952., br. 4

6. Zapisnik sastanka općinske konferencije, 1952., Ražanac, Silba, Nin.

3. Izvještaji

1. Izvještaji AFŽ–a u selima: Debeljak, Bibinje, Sukošan, Galovac, Škabrnja, Zemunik, Ražanac, Privlaka i Prkos, 1945., br. 5

2. Izvještaji AFŽ–a, 1949. Održavanje protestnih mitinga, pozdravi Titu, br. 6

3. Izvještaji AFŽ–a, 1950.–1951. Predizborna natjecanja povodom Dana žena, br. 7–8

4. Razno

1. Ankete i popisi žena članica raznih odbora te žena u NOV–u, 1952., 1–2

2. Planovi predavanja, Izvještaji organizacija, 1944.–1945., br. 3–5

3. Okružnica, 1953.: priprema za IV. kongres AFŽ–a Jugoslavije, br. 6

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1234: Konferencija za društvenu aktivnost žena Hrvatske 1945.–1990.

HR–HDA–1235: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju, Split 1942./1952.

HR–HDA–1878: Okružni odbor Antifašističke fronte žena Zadar 1942./1945.

HR–DAST–481: Oblasni odbor Antifašističke fronte žena za Dalmaciju, Split 1946./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.