[0333] Kotarski komitet NO/SSO Hrvatske Zadar (1946. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–333

Klasifikacija: H.2.3.5

Naziv fonda: Kotarski komitet NOH Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 knj., 16 kut.; 1,7 d/m

Stvaratelj: Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske Zadar 1944.–1962.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez socijalističke omladine Hrvatske, str. 421

POVIJEST FONDA

Primopredaja gradiva ovoga fonda nije posebno evidenetirana. Najvjerojatnije je gradivo primljeno 1968. u sklopu primopredaje gradiva društveno–političkih organizacija te evidentirano pod brojem 103.

POPIS GRADIVA

Knjige

1. Urudžbeni zapisnici, 1953.–1955., 1962., knj. 2 (u kut. 1)

2. Popis članova, 1946.–1962., knj. 2

3. Članstvo fiskulturnog saveza

4. Knjiga članarina

5. Knjiga depeša

Spisi

1. Opći spisi, 1946.–1962., kut. 1–8

2. Zapisnici sjednica Komiteta i organizacija, 1946.–1962., kut. 9–12

3. Podaci o članstvu, 1946.–1962., kut. 13–14

4. Razno, kut. 15–16

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1231: Republička konferencija Savez socijalističke omladine Hrvatske 1943.–1989.

HR–HDA–1226: Oblasni komitet SKOJ–a za Dalmaciju Split 1920.–1948.