[0332] Kotarski odbor SUBNOR–a Zadar (1943. – 1963.)

Signatura: HR–DAZD–332

Klasifikacija: H.2.5.5

Naziv fonda: Kotarski odbor Saveza boraca NOR–a Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1941.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 16 knj., 9 kut.; 1,5 d/m

Stvaratelj: Kotarski odbor Saveza boraca NOR–a Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez boraca NOR–a Hrvatske, str. 438

Odlukom Kongresa SUBNOR–a održanoga od 29. lipnja do 1. srpnja 1961. spajaju se savezna republička i kotarska rukovodstva u jedno udruženje, dok u općinama ostaje rukovodstvo kao i ranije. Predsjedništvo općinskih odbora donosi odluku gdje će se formirati mjesne organizacije. U vezi s time 10. studenoga 1961. formirano je privremeno predsjedništvo Saveza udruženja boraca NOR–a Hrvatske za kotar Zadar koje će provoditi sve zadaće boračkih organizacija do novih izbora. To je predsjedništvo na svom savjetovanju u Zagrebu 24. listopada 1961. s predstavnicima kotarskih boračkih organizacija zaključilo, da se odmah pristupi spajanju kotarskih boračkih organizacija i izboru zajedničkog kotarskog privremenog predsjedništva. Na navedenom savjetovanju odlučeno je da se održe mjesne konferencije te općinske i kotarske skupštine do 30. prosinca 1961., općinske skupštine do 15. siječnja 1962., a kotarska skupština do 15. veljače 1962. godine.

Privremeno Predsjedništvo Saveza udruženja boraca NOR–a Hrvatske u Zagrebu na sjednici koja je održana 21. prosinca 1961. razmotrilo je pripreme za skupštine udruženja te kadrovske i materijalne uvjete budućih kotarskih i općinskih odbora SUBNOR–a.

SUBNOR je sebi postavio temeljne ciljeve: briga o borcima, invalidima, djeci palih boraca i obiteljima palih boraca. Posebno je vodio brigu oko školovanja, odgajanja i zapošljavanja djece palih boraca, žrtava fašističkog terora i djece umrlih invalida. Zadaće su i uređivanje i održavanje grobova palih boraca, podizanje i zaštita spomenika i obilježavanje značajnih povijesnih mjesta te razvijanje i njegovanje tradicija NOR–a. Članovi SUBNOR–a moraju se angažirati i na rješavanju svih društveno–političkih pitanja.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda izuzetan je izvor za proučavanje povijesti šireg zadarskog područja i uloge boraca NOB–a na tom području neposredno nakon Drugog svjetskog rata i u vrijeme poratne obnove te suočavanja zemlje s prijetnjom Informbiroa. Osobito su vrijedni podaci o poginulim, nastradalim ili nestalim građanima sa zadarskoga područja, koje je Savez boraca NOR–a prikupio 1950. godine, a izvor su za općenito utvrđivanje žrtava rata, iako je riječ samo o žrtvama uključenima u partizanski pokret.

Dobro su sačuvani zapisnici sastanaka Kotarskog odbora SUBNOR–a, zatim zapisnici i izvještaji općinskih organizacija Saveza boraca u kotaru Zadar i Glavnog odbora SUBNOR–a od osnivačke sjednice Kotarskog odbora boraca NOR–a 4. siječnja 1948. do 1962. Godine, kada se osniva općinski odbor prema novoj administrativno–teritorijalnoj podjeli. Među zapisnicima su i oni u vezi s predvojničkom obukom, organiziranjem dječjeg tjedna, sastanaka s predsjednicima i tajnicima, sastanaka Kotarske konferencije. Uz zapisnike sastanaka, gradivo sadrži i izvještaje o radu, razne referate, kao što su godišnjica ustanka u Hrvatskoj, sastanak s instruktorima, sastanci u vezi s popisom žrtava Drugog svjetskog rata, izvještaji s godišnjih skupština, izvještaji o radu pojedinih sekcija, kao što je kulturno–prosvjetna, izvještaji o proslavi 27. srpnja (u Jugoslaviji određen za Dan ustanka u Hrvatskoj), zapisnici sa sastanka Komisije za obilježavanje povijesnih mjesta i podizanje spomenika, zapisnici sa sastanka Predsjedništva, zapisnici sastanaka gradskog odbora. Posebno su iskazani sastanci sjednica upravnih odbora i skupština u pojedinim mjestima kotara Zadar–otoci.

POVIJEST FONDA

Gradivo je najvjerojatnije preuzeto u Arhiv u velikoj primopredaji društveno–političkih organizacija 1968. te je zavedeno pod brojem 103.

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik KO boraca NOB–a Zadar, 1948.–1962., knj. 11

2. Predmetne knjige

5. Knjiga blagajne, 1949.–1953., knj. 2

6. Popis članova Saveza boraca po mjestima, 1948.–1952., knj. 6

7. Popis rukovodstava Saveza boraca po mjestima, 1962., knj. 1

8. Popis izdatih spomenica za poginule u ratu, knj. 1

9. Popis članarine za KNO Zadar–otoci, 1952.–1953., knj. 1

3. Opći spisi

1. Opći spisi, 1948., br. 1–38

2. Opći spisi, 1949., br. 1–262

3. Opći spisi za KNO Zadar–otoci, 1950.–1952.

4. Opći spisi SUBNOR–a kotar Zadar–kopno, 1950.–1952.

5. Opći spisi SUBNOR–a kotar Zadar, 1953–1960.

6. Anketni listovi članova SUBNOR–a B–Ž (abecedno po mjestima), br. 1–15

7. Pristupnice po mjestima A–Ž i razno, br. 1–12

8. Podaci o poginulim, nastradalim ili nestalim građanima s teritorija FNRJ tijekom Drugog svjetskog rata, abecedno po mjestima A–Ž, br. 1–2

Zapisnici i izvještaji

1. Zapisnici osnivačke skupštine i izvještaj o radu, 1948. i 1949., br. 1

2. Zapisnici sastanaka Kotarskog odbora SUBNOR–a u pojedinim mjestima, izvanrednih skupština, izvještaji i dr., 1949.–1952.

3. Zapisnici sastanaka Gradskog odbora SUBNOR–a, izvještaj nadzornog odbora, i dr., 1955.

4. Zapisnici sastanaka Gradskog odbora i općinskih odbora, 1956.–1957.

5. Naknadno pronađeni zapisnici Kotarskog odbora SUBNOR–a i njegovih tijela kao i općinskih odbora, 1951.–1963.

Zapisnici i zapisi Kotarskog odbora SUBNOR–a kotara Zadar–otoci

1. Zapisnici sjednica upravnog odbora i mjesnih organizacija, 1950.–1952.

2. Okružnice, Štab partizanskih jedinica, Djeca palih boraca, 1950.–1952., br. 4

3. Razni zapisi, podaci o rukovodstvu i učesnicima NOR–a, 1950.–1952., br. 5

Razna dokumentacija

1. Razni dokumenti i tisak, 1943.–1944., br. 1

2. Razni popisi, br. 2

3. Djeca poginulih boraca NOR–a (po mjestima), br. 3

4. Popisi boraca NOR–a (po mjestima), br. 4

5. Spomenice za poginule u ratu, 1950., br. 5

6. Potvrde i kartoni za članove Saveza boraca, 1949.–1952., br. 6

7. Potrebe boraca za stanovima u gradu Zadru, 1960.

8. Novčana pomoć, 1960.

9. Dokumenti rezervnih starješina, 1957.–1961.

10. Partizanske jedinice, 1951.

11. Izvanarmijska aktivnost, 1951.

12. Organizacijske tablice, 1950.–1951.

13. Streljaštvo, 1951.

14. Razno, 1949.–1962. Pravilnik, „Partizan“, brošure, njemačke specijal karte

15. Financijska dokumentacija, 1949.–1953., 1957.–1962.

16. Arhiv Općinskog odbora saveza boraca Nin (Opći spisi i zapisnici), 1960.–1962.

17. Arhiv Općinskog odbora Saveza boraca Molat

18. Podaci o članovima Kotarskog i općinskih odbora, 1958.

19. Odbor za proslavu 20. godišnjice ustanka, 1961.

20. Stambena komisija

21. Komisija za spomenike

22. Komisija za dodjelu jednokratne pomoći

23. Sekcija bivših političkih zatvorenika i deportiraca

24. Komisija za izvanarmijsko vojno obrazovanje

25. Komisija o odlikovanjima

26. Proslava bitke na Sutjesci, 1958.

27. Bilteni, 1958.–1959.

28. Plakati, 1956.–1958.

29. Prigodni referati

30. Logor na Molatu

31. Fond za slobodne socijalne aktivnosti, 1960.–1962.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1241: Republički odbor SUBNOR–Hrvatske 1947.–1992.

HR–HDA–1885: Oblasni odbor SUBNOR–a Split, 1947./1950.

HR–HDA–628: Republički odbor saveza ratnih vojnih invalida NRH 1945. – 1962.

HR–HDA–1880: Oblasni odbor saveza ratnih vojnih invalida NRH–Dalmacija 1947.–1950.

HR–HDA–1240: Udruženje rezervnih oficira i podoficira Jugoslavije. Glavni odbor za NRH 1952.–1963.

BIBLIOGRAFIJA

Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije (SUBNOR), u: Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 7. Zagreb, 1981.: str. 333.

Jukić, Marijana. Prilog poznavanju ustanova: Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (1947.–1992.), Arhivski vjesnik 49 (2006.): str. 123–138. *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.