[0331] Kotarsko sindikalno vijeće Zadar (1944. – 1967.)

Signatura: HR–DAZD–331

Klasifikacija: H.3.2.3

Naziv fonda: Kotarsko sindikalno vijeće Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1967.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 14 knj., 72 kut.; 7,2 d/m

Stvaratelj: Kotarsko sindikalno vijeće Zadar / Mjesno sindikalno vijeće Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Organizacijska struktura sindikata, str. 456

Mjesno sindikalno vijeće Zadar osnovano je 17. prosinca 1944. i ponovno po direktivi 22. travnja 1945. godine. Kotarsko sindikalno vijeće Zadar osnovano je na plenumu 4. kolovoza 1955. Spajanjem MSV Zadar, Benkovac i Pag.

I prije stupanja na snagu reformi koje su uslijedile nakon Zakona o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962., kada se ukidaju sve manje općine i osnivaju Skupštine općina, osniva se Općinsko sindikalno vijeće u Zadru. Osnivačka skupština Kotarskog sindikalnoga vijeća Zadar održana je 8. travnja 1961. i djeluje na području Skupštine općine Zadar. Velikim dijelom pokriva prostor koji je prethodno bio u sastavu Narodnog odbora kotara Zadar.

Pretposljednji Plenum KSV Zadar održan je 2. listopada 1962. Iz dnevnog reda vidljivo je da je KSV radilo i u trenutku rasformiranja. Tada je odlučeno da u formiranju novog dalmatinskog kotara nema nikakvih teritorijalnih promjena u vezi s ukidanjem općinskih sindikalnih vijeća, jer iz kotara se jedino izdvaja Općinsko sindikalno vijeće Pag i priključuje kotaru Rijeka. Posljednji plenum KSV održan je 15. prosinca 1962. Na tom plenumu je donesena odluka o spajanju KSV Zadar i KSV Split, imovina KSV prenosi se na Općinsko sindikalno vijeće Zadar i konačno prestaju s radom kotarski odbori strukovnih sindikata, a OSV će donijeti odluku koji će se odbori strukovnih sindikata osnovati na području Skupštine općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Primopredaja gradiva ovog fonda nije zabilježena.

SADRŽAJ

Gradivo Kotarskog sindikalnoga vijeća u Zadru dopunski je izvor za proučavanje društvenih, političkih, gospodarskih i kulturno–prosvjetnih prilika na području kotara Zadar. Sindikalno vijeće, a osobito njegova tijela (odbori, komisije i dr.), razmatrali su brojna pitanja iz života grada i kotara Zadar, zauzimali stajališta o raznim pitanjima i davali ocjene.

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 1945.–1957., knj. 5

2. Urudžbeni zapisnik Kotarskog odbora radnika u duhanskoj i prehrambenoj industriji, 1948., knj. 1

3. Urudžbeni zapisnik Kotarskog odbora trgovačkih ugostiteljskih i turističkih radnika 1959., knj. 1

2. Predmetne knjige

1. Zapisnik Mjesnog sindikalnog vijeća, 1945.–1946., knj. 1

2. Popis članova sindikalne podružnice NO kotara Zadar, 1951.–1953., knj. 2

3. Matična knjiga članova državnih ustanova, 1951.–1953., knj. 2

4. Knjiga blagajne, 1947.–1948., 1951., knj. 2

3. Opći spisi, 1945.–1959., kut. 1–22

4. Zapisnici

1. Zapisnici podružnica Sindikalnog vijeća, 1945.–1947., kut. 23

2. Zapisnici Oblasnog i Kotarskog sindikalnog vijeća, 1945.–1948., kut. 24

3. Zapisnici podružnica Sindikalnog vijeća, 1948.–1950., kut. 25–28

4. Zapisnici Kotarskog sindikalnog vijeća, 1949.–1951., kut. 29

5. Zapisnici podružnica Sindikalnog vijeća, 1951.–1953., kut. 30

6. Zapisnici Kotarskog sindikalnog vijeća, 1952.–1954., kut. 31

7. Zapisnici podružnica Sindikalnog vijeća, 1954.–1956., kut. 32

8. Zapisnici Kotarskog sindikalnog vijeća, 1955.–1957., kut. 33

9. Zapisnici podružnica Sindikalnog vijeća, 1957.–1962., kut. 34–37

10. Zapisnici Kotarskog sindikalnog vijeća, 1958.–1962., kut. 38

11. Zapisnici podružnica Sindikalnog vijeća, 1955.–1962., kut. 39–41

12. Referati, 1945.–1950., 1952.–1962., kut. 42–43

5. Članstvo. Tarifni pravilnici i financijska dokumentacija

1. Razni podaci o članstvu, 1945.–1961., kut. 44–47

2. Tarifni pravilnici 1954.–1962., kut. 48–55, 73–75

3. Financijska dokumentacija, 1946.–1962., kut. 56–58

6. Razno

1. Spisi javne burze rada, 1946., kut. 59

2. Takmičenja, pomoć francuskim štrajkašima, 1945.–1967., 1948., kut. 60

3. Izvještaji o takmičenjima, 1947., kut. 61

4. Spisi Kotarskog odbora sindikata prehrambene i duhanske industrije Zadar,

1948.–1954., kut. 62

5. Spisi partijske jedinice Mjesnog sindikalnog vijeća, 1948., 1950.

6. Spisi NK „Zadar“, 1951.; „Zadranka“, 1950., Marksistički kružoci, 1949.–1950.; Sindikalna podružnica pri Gradskom Narodnom odboru, 1951.–1952., Povjereništvo radničke komore, 1946.; Komisija za odlikovanja, 1947.– 949.; Podaci o udarnicima, 1947.–1949., kut. 63

7. Sportska društva, 1954.–1959., kut. 64–66

8. Narodno sveučilište, 1956.–1960., kut. 67; Dnevnici polaznika „Narodnog sveučilišta“, 1956.–1960., kut. 68

9. Dokumenti Kotarskog odbora sindikalnih trgovinsko ugostiteljskih i turističkih

radnika, 1957.–1961., kut. 69–70

10. Izbori za skupštinu Zavoda za socijalno osiguranje; Komisija za rješavanje

prekida radnih odnosa; Izvještaj o radu radničkih savjeta, 1952.–1957., kut. 70

11. Sindikalno radničko prenoćište; Anketa o rezultatima poslovanja Trgovinske

komore, 1947.–1961., kut. 71

12. Seminari u Opatiji, Diplome i priznanja, 1958., kut. 72

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

BIBLIOGRAFIJA

35 godina sindikata u Zadru 1944. –1979., Zadar: Općinsko sindikalno vijeće, 1981.

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.