[0330] Općinska konferencija SSRN Hrvatske Zadar (1945. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–330

Klasifikacija: H.2.2.8.

Naziv fonda: Općinska konferencija SSRN Hrvatske Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 237 kut.; 24,00 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor NF Zadar (1945.–1952.) / Općinski odbor SSRN Hrvatske Zadar (1953.–1962.) / Općinska konferencija SSRN Hrvatske Zadar (1963.–1990.)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

Naziv Općinski odbor SSRNH Zadar u dopisivanju je zamijenjen nazivom Općinska konferencija SSRN Zadar 1967. godine. U ovom fondu spojeno je gradivo nastalo djelovanjem Narodne fronte (1945.–1952.), Općinskog odbora SSRNH (1953.–1962.) i Općinske konferencije SSRN Hrvatske Zadar (1963.–1990.). Prema postojećim uputama o oblikovanju arhivskih fondova, za Naziv fonda uzet je posljednji naziv stvaratelja.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda predavano je u Arhiv u tri navrata. Prva primopredaja bila je u svibnju 1968. kada je od Općinskog komiteta SKH i Općinskog odbora SSRNH Zadar primljeno 400 svežnjeva i kutija „gradiva političkih organizacija“ (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 103/1968). Druga primopredaja bila je 6. svibnja 1987. godine kada je primljeno gradivo do 1980. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 209/1987). Treća primopredaja iz 1990. godine nije uvedena u Knjigu primljenog gradiva. Manji dio gradiva je smješten u arhivske kutije, a ostalo gradivo je u registratorima u kojima je i primljeno. Fond nije arhivistički sređivan.

SADRŽAJ

Urudžbeni zapisnici sačuvani su djelomično. Za godine 1988. i 1989. uz glavne urudžbene zapisnike vodili su se i urudžbeni zapisnici pojedinih sekcija i koordinacijskih odbora. Serija tekućih općih spisa prema urudžbenom zapisniku sadrži dopisivanje ove organzacije s Kotarskim odborom SSRN Zadar do njegova ukidanja 1962., s Predsjedništvom Glavnog odbora SSRNH u Zagrebu, Saveznim odborom SSRN Jugoslavije u Beogradu, Narodnim odborom kotara Zadar, Narodnim odborom grada Zadra, te mjesnim konferencijama SSRNH. Nadalje, sukladno široko definiranim nadležnostima ove organizacije, gradivo Općinskog odbora i kasnije Općinske konferencije SSRNH Zadar sadrži dopisivanje s mnogobrojnim sportskim i kulturnim društvima, komunalnim i gospodarskim poduzećima, organima u sustavu socijalne i zdravstvene zaštite.

U nekim razdobljima posebno su odlagani spisi pojedinih sekcija, savjeta, konferencija i koordinacijskih odbora. Za cijelo razdoblje djelovanja organizacije posebno su odlagani zapisnici sa sastanaka, sjednica i konferencija, te zapisnici sa sastanaka mjesnih organizacija SSRNH. Na isti način se postupalo i s radnim materijalima za proslave, kongrese, izbore i slične aktivnosti koje su se provodile u ovoj političkoj organizaciji.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici, 1947.–1988., knj. 6

2. Urudžbeni zapisnik Općinskog odbora Narodne fronte Zadar–vanjski, 1952.–1955., knj. 1

3. Urudžbeni zapisnik Odbora za kadrovsku politiku, 1977.–1988., knj. 1

4. Urudžbeni zapisnik za Sekcije OK SSRNH Zadar, 1988., 1989., knj. 1

5. Urudžbeni zapisnik za Koordinacione odbore OK SSRNH 1988.–1989., knj. 1

6. Urudžbeni zapisnik za Konferenciju žena 1988., 1989., knj. 1

Predmetne knjige

1. Knjiga zapisnika Odbora za selo, 1954.–1957., knj. 1

2. Knjiga zapisnika Komisije za idejno–odgojni rad 1954.–1958. knj. 1

Spisi, 1945.–1962.

1. Opći spisi po urudžbenom zapisniku, 1945., 1962., kut. 1–5

2. Zapisnici sa sjednica 1948.–1962., kut. 6–10

3. Radni materijali predkongresnih i kongresnih konferencija OK SSRNH, raznih proslava, izborni materijali, organizacijske tablice 1948.–1962., kut. 11–15

4. Podaci o članstvu 1947., 1962., kut. 16

5. Razno, kut. 17

6. Financijski spisi 1958., 1962., kut. 18, 19

Spisi, 1963.–1990.

1. Opći spisi po urudžbenom zapisniku 1963.–1989., kut. 1–106, 229–237

2. Zapisnici Općinskog odbora SSRNH Zadar 1963., 1964., kut. 107

3. Zapisnici Predsjedništva SSRNH Zadar, 1963.–1990., kut. 108–128

4. Zapisnici konferencije 1965.–1990., kut. 129–138

5. Zapisnici mjesnih organizacija 1965.–1990., kut. 139–146

6. Konferencija za društvenu aktivnost žena, 1988., kut. 147–152

7. Koordinacioni odbor za ostvarenje kadrovske politike, 1965., 1990., kut. 153–168

8. Spisi Savjeta za unapređenje i zaštitu duševnog zdravlja, 1962.–1988., kut. 169–170

9. Spisi Koordinacije za samoupravno interesno organiziranje, 1976.–1990., kut. 171

10. Spisi Sekcije za fizičku i tehničku kulturu 1983.–1986., kut. 172

11. Spisi Koordinacije za društvene organizacije i udruženja građana, 1985.–1987., kut. 173

12. Spisi sekcije za komunalna pitanja i stanovanje, 1976.–1987., kut. 174

13. Spisi Sekcije za zaštitu prirode i čovjekove okoline, 1984.–1987., kut. 175

14. Spisi koordinacionih odbora i sekcija, 1962.–1990., kut. 176–191

15. Spisi koji se odnose na delegiranje u Skupštine samoupravnih interesnih zajednica, kut. 192–195. kut

16. Podaci o članstvu 1962.–1990., kut. 196

17. Dokumenti radnika i radne zajednice OK SSRNH Zadar, 1963.–1990., kut. 197–199

18. Financijski spisi, 1963.–1990., kut. 200–207

19. Materijali i odluke mjesnih konferencija, kut. 208–209

20. Materijali za proslave, kut. 210–212

21. Materijali za izbore, 1963.–1990., kut. 213–217

22. Spisi koji se odnose na zajam za ceste, kut. 218

23. Razno, kut. 219–223, 226–228

24. Spisi o samodoprinosima, kut. 224–225

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnoga naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

HR–DAZD–323: Kotarski odbor NF/SSRN Hrvatske Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–324: Kotarski odbor NF/SSRN Hrvatske Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.