[0328] Općinski odbor SSRN Hrvatske Novigrad (1955. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–328

Klasifikacija: H.2.2.

Naziv fonda: Općinski odbor SSRN Hrvatske Novigrad

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 4 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor SSRN Hrvatske Novigrad

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

Upravno–teritorijalna podjela uvjetovala je i teritorijalnu nadležnost općinskog odbora.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. godine u sastav kotara Benkovac ulaze općine Benkovac, Novigrad, Obrovac, Smilčić, Stankovci i Žegar.

Općina Novigrad imala je osnovne organizacije u Novigradu, Paljuvu i Pridragi. Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj od 13. srpnja 1955. broj kotara se smanjuje. Ukidaju se kotari Benkovac, Knin i Rab. Benkovac se pripaja kotaru Zadar, osim općine Stankovci koja se pripaja kotaru Šibenik.

Novigrad postaje općina u kotaru Zadar. Obuhvaćala je mjesta Novigrad, Paljuv, Pridraga.Općinski odbor djeluje do 31. kolovoza kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine i njihova područja pripajaju novoosnovanoj općini Zadar.

Tada se ukida i Općinski odbor SSRN Hrvatske Novigrad. Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije u mjestima Novigrad, Paljuv i Pridraga djeluju u sastavu Općinske konferencije SSRNH Zadar.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–325: Općinski odbor SSRNH Božava, str. 409

SADRŽAJ

U gradivu su najznačajniji zapisnici, izvještaji i zaključci, različita savjetovanja Općinskog odbora, zaključci Kotarskog odbora SSRN Hrvatske u Benkovcu do 1955. godine, a od 1955. Kotarskog odbora SSRNH Zadar. Tematika sastanaka bila je proslava 1. svibnja, razrada materijala Kotarskog odbora SSRNH Zadar, pitanje trgovine, cijena i općenito provođenje politike SKH, pa su se organizirali i zajednički sastanci Općinskog komiteta SKH i SSRNH te organizacija Crvenog križa. Razmatrali su se i izvještaji o radu organizacija SSRN Hrvatske Novigrad, Paljuv i Pridraga. U fondu se nalaze fragmenti gradiva Mjesnog odbora Narodne fronte Novigrad od 1946. do 1949. godine, boraca NOR–a općine Novigrad.

POPIS GRADIVA

Knjige

1. Urudžbeni zapisnici, 1958.–1962., knj. 1

2. Knjiga članova Općinskog odbora Novigrad, 1954.–1956., knj. 1

3. Knjiga blagajne, 1958.–1962., knj. 1

Spisi, 1953.–1962., 5 kut.

1. Opći spisi, 1953.–1962., kut. 1–2

2. Zapisnici Općinskog odbora SSRNH Novigrad. Godišnji izvještaji osnovnih organizacija SSRNH Novigrad, Paljuv, Pridraga, 1953.–1962., kut. 3–4

3. Spisi Mjesnog odbora NF Novigrad 1946.–1949. Financije, statistički izvještaji, okružnice, uputstva, 1955.–1962., kut. 5

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnoga naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.