[0327] Općinski odbor SSRN Hrvatske Nin (1953. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–327

Klasifikacija: H.2.2.

Naziv fonda: Općinski odbor SSRN Hrvatske Nin

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 4 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor SSRN Hrvatske Nin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

U novostvorenoj općini Nin osnovan je 1952. godine Općinski odbor SSRN Hrvatske Nin, koji je obuhvaćao mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi i Zaton.

Općinski odbor djeluje do 31. kolovoza kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine i njihova područja pripajaju novoosnovanoj općini Zadar.

Tada se ukida i Općinski odbor SSRN Hrvatske Nin. Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije u mjestima bivše općine Nin djeluju u sastavu Općinske konferencije SSRNH Zadar.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–325: Općinski odbor SSRNH Božava, str. 409

SADRŽAJ

U gradivu su najznačajniji zapisnici, izvještaji i zaključci, različita savjetovanja općinskog odbora te zaključci Kotarskog odbora SSRN Hrvatske u Zadru. Teme sastanaka bile su proslava 1. svibnja, razrada materijala Kotarskog odbora SSRNH Zadar, pitanje trgovine, cijena i općenito provođenje politike SKH, pa su se organizirali i zajednički sastanci Općinskog komiteta SKH i SSRNH, organizacija Crvenoga križa. Razmatrali su se i izvještaji o radu organizacija SSRN Hrvatske.

POPIS GRADIVA

Predmetna knjiga

1. Knjiga blagajne, 1955.–1962., knj. 1

Spisi, 1953.–1962., 4 kut.

1. Opći spisi, 1953.–1962., kut. 1–2

2. Zapisnici Općinskog odbora SSRNH Nin. Godišnji izvještaji osnovnih organizacija SSRNH Grbe, Privlaka, Nin, Poljica, Zaton, Ninski Stanovi, Vir, kut. 3

3. Financije, statistički izvještaji, okružnice, uputstva, kut. 4

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnoga naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.