[0326] Općinski odbor SSRN Hrvatske Iž Veli (1962.)

Signatura: HR–DAZD–326

Klasifikacija: H.2.2.

Naziv fonda: Općinski odbor SSRN Hrvatske Iž Veli

Vrijeme nastanka gradiva: 1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj.,1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor SSRN Hrvatske Iž Veli

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

U novostvorenoj općini Iž Veli osnovan je 1952. godine Općinski odbor SSRN Hrvatske Iž Veli. U sastavu općine bila su mjesta Iž Veli i Iž Mali.

Općinski odbor djeluje do 31. kolovoza kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine Božava, Iž Veli, Molat, Novigrad, Sali, Silba, Posedarje, Preko, Ražanac i Zemunik, a njihova područja pripajaju općini Zadar.

Tada se ukida i Općinski odbor SSRN Hrvatske Iž Veli. Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije u mjestima općine Iž Veli djeluju u sastavu Općinske konferencije SSRNH Zadar.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–325: Općinski odbor SSRNH Božava, str. 409

SADRŽAJ

Sačuvana je samo jedna knjiga blagajne i nekoliko spisa, među ostalim i dvije knjige o Petom kongresu SSRNH. U gradivu su najznačajniji izvještaji.

POPIS GRADIVA

1. Knjiga blagajne, 1962., knj. 1

2. Financijski izvještaj, podaci o članarini, svež. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnoga naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.