[0325] Općinski odbor SSRN Hrvatske Božava (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–325

Klasifikacija: H.2.2.

Naziv fonda: Općinski odbor SSRN Hrvatske Božava

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 4 svež.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor SSRN Hrvatske Božava

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. Godine, u sastav kotara Zadar ulaze općine: Biograd, Božava, Iž Veli, Molat, Nin, Pašman, Preko, Ražanac, Sali, Silba, Vinjerac, Zadar, Zadar–vanjski (sjedište Zadar), Zemunik (sjedište Donji Zemunik).

U novostvorenoj općini Božava osnovan je 1952. godine Općinski odbor SSRN Hrvatske Božava. U sastavu općine bila su mjesta Božava, Brbinj, Dragove, Soline, Veli Rat, Zverinac.

Općinski odbor djeluje do 31. kolovoza 1962. kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine Božava, Iž Veli, Molat, Novigrad, Sali, Silba, Posedarje, Preko, Ražanac i Zemunik i njihova područja pripajaju općini Zadar.

Tada se ukida i Općinski odbor SSRN Hrvatske Božava. Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije u mjestima općine Božava djeluju u sastavu Općinske konferencije SSRNH Zadar.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda primljeno je u Arhiv 1968. godine u sklopu velike primopredaje gradiva društveno–političkih organizacija (Knjiga primljenog arhivskog gradiva 103/68).

SADRŽAJ

U gradivu su najznačajniji zapisnici, izvještaji i zaključci, različita savjetovanja općinskog odbora te zaključci Kotarskog odbora SSRN Hrvatske u Zadru.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i knjige blagajne

1. Urudžbeni zapisnik, 1959.–1962., knj. 1

2. Knjiga blagajne, 1956.–1962., knj. 2

Spisi, 1952.–1962., 4 kut.

1. Opći spisi, 1952.–1962., kut. 1–2

2. Zapisnici Općinskog odbora SSRNH Božava, zapisnici plenuma mjesnih organizacija SSRNH Dragove, Savar, Soline, zaključci Kotarskog odbora SSRNH Zadar, kut. 3

3. Financije, okružnice, uputstva, statistički izvještaji, članstvo, kut. 4

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.