[0324] Kotarski odbor NF/SSRN Hrvatske Zadar (1945. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–324

Klasifikacija: H.2.2.5.

Naziv fonda: Kotarski odbor NF/SSRN Hrvatske Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1963.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 11 knj., 30 kut.; 3,1 d/m

Stvaratelj: Kotarski odbor Narodne fronte/Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte/Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Narodna fronta /Socijalistički savez radnog naroda, str. 397

POVIJEST FONDA

Općinski komitet SKH i Općinski odbor SSRN–a u Zadru predali su Historijskom arhivu u svibnju 1968. oko 400 svežnjeva i kutija gradiva društveno–političkih organizacija iz razdoblja 1944.–1962. u nesređenom stanju i bez popisa (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 103/1968). Od tog su gradiva kasnije formirani fondovi DPO–a, primjerice DAZD 309, 310, 312, 324, 323. Gradivo u cjelini nije arhivistički sređeno niti popisano.

Obavljen je pregled i grubo razvrstavanje gradiva te izlučivanje spisa koji nisu predviđeni za trajno čuvanje.

SADRŽAJ

Serija tekućih općih spisa prema urudžbenom zapisniku obuhvaća razdoblje od 1947. do 1962. godine i sadrži većim dijelom dopisivanje Kotarskog odbora SSRN–a Zadar s općinskim odborima SSRN–a na području kotara Zadar, Glavnim odborom SSRN–a u Zagrebu, NO kotara Zadar glede radne snage potrebne za berbe i javne radove, s Kotarskim sudom u Zadru u vezi s izborom porotnika. Sačuvani su urudžbeni zapisnici za sve godine. Urudžbirani su i materijali, zapisnici i izvješća, pozivi na sastanke pojedinih komisija (npr. Komisija za društveno upravljanje, Komisija za organizaciono upravljanje SSRN, Komisija za ideološko–politički rad, Komisija za društvene organizacije, Komisija za rad sa ženama, Komisija za tisak) i tijela SSRN koji su odlagani posebno. Zapisnici sa sastanaka pojedinih komisija koje su djelovale pri SSRN, dostavljani su u prijepisu Glavnom odboru SSRNH–a u Zagrebu odnosno istoj Komisiji u Zagrebu. Najstariji spisi u fondu za razdoblje od 1944. do 1946. za koje nisu sačuvani ili nisu ni postojali urudžbeni zapisnici nalaze se u kutiji 18, a odnose se na rad Jugoslavenske narodne fronte Preko i na organiziranje prvomajskog natjecanja u obrtničkim i poljoprivrednim radovima na području zadarskog kotara.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik Kotarskoga odbora Narodne fronte Zadar, 1947.–1963., knj. 7

Predmetne knjige

1. Knjiga zapisnika sa sastanaka 1950., knj. 1

2. Knjiga inventara Kotarskog odbora SSRNH Zadar, 1961.–1962., knj. 1

3. Popis žena u Narodnoj fronti, knj. 1

4. Popis članova Seoskog odbora Narodnog fronta Ploča, 1946., knj. 1

Spisi, 1944.–1962., 30 kut.

1. Opći spisi po urudžbenom zapisniku 1947.–1962., kut. 1–9

2. Materijali i izvještaji sjednica pojedinih komisija, popisi općinskih odbora i komisija 1954.–1958., kut. 10–12

3. Zapisnici konferencija, plenuma i predsjedništva SSRN–a 1953.–1962., kut. 13–14

4. Zapisnici općinskih odbora SSRN–a 1953., 1962., kut. 15–17

5. Materijali o Prvomajskim natjecanjima 1944.–1946., kut. 18

6. Radni materijali Kotarske konferencije SSRN–a Zadar, izborni materijali 1952.–1960., kut. 19–24

7. Podaci o članstvu, 1949., 1961., kut. 25–26

8. Financijski spisi, 1951.–1962., kut. 27–28

9. Razno, kut. 29–30

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1228: Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske (Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta, Narodna fronta) 1944.–1990.

HR–HDA–1229: Oblasni odbor Narodne fronte Dalmacije 1943./1952.

HR–HDA–1864: Okružni odbor Narodne fronte za Srednju Dalmaciju 1944./1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.