[0321] Općinski komitet SKH Sali (1959. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–321

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Sali

Vrijeme nastanka gradiva: 1959.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Sali

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Općinski komitet SKH Sali obuhvaćao je mjesta Luka, Rava, Sali, Savar, Zaglav i Žman.

Općinski komitet SKH Sali djeluje od 1952. do 31. kolovoza 1962. kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine i njihova područja pripajaju novoosnovanoj općini Zadar.

Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije SKH u mjestima bivše općine Sali djeluju u sastavu Općinskog komiteta SKH Zadar.

POPIS GRADIVA

1. Zapisnici i izvještaji, 1959.–1962., kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–310: Kotarski komitet KPH Zadar–otoci, Zadar 1950.–1952.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.