[0320] Općinski komitet SKH Ražanac (1951. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–320

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Ražanac

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1957., 1961.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Ražanac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Općinski komitet SKH Ražanac obuhvaćao je mjesta: Jovići, Krneza, Ljubač, Radovin, Ražanac, Rtina, Tribanj–Kruščica. Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj od 13. srpnja 1955. u sastav općine Ražanac ulaze mjesta Starigrad, Visočane i Seline.

Općinski komitet SKH Ražanac djeluje do 31. kolovoza 1962. kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju općine i njihova područja pripajaju novoosnovanoj općini Zadar.

Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije SKH u mjestima, poduzećima, školama i dr. djeluju u sastavu Općinskog komiteta SKH Zadar.

POPIS GRADIVA

1. Registar izdatih članskih knjižica, 1961.–1962.

2. Popis članova, 1951.

2. Knjiga blagajne; uplata članarine, 1957., 1961.–1962.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.