[0319] Općinski komitet SKH Preko (1957. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–319

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Preko

Vrijeme nastanka gradiva: 1957.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Preko

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952., u sastav NO kotara Zadar ulazi i novoosnovani Narodni odbor općine Preko koji je obuhvaćao mjesta Kali, Kukljica, Lukoran, Preko, Rivanj, Sestrunj, Sutomišćica i Ugljan. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. iz općine Preko izdvaja se Sestrunj i pripaja općini Božava.

Taj ustroj ostaje na snazi do 1962. kada je donesen novi Zakon o područjima općina i kotara u NRH kojim se ukida i NO općine Preko te ulazi u sastav općine Zadar.

U razdoblju od 1952. do 1962. u Preku djeluje Općinski komitet SKH Preko, koji od 1962. ulazi u sastav Općinskog komiteta Zadar.

POPIS GRADIVA

1. Knjiga blagajne, 1957.–1962.

2. Financije, članarina, 1961.–1962.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–310: Kotarski komitet KPH Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.