[0318] Općinski komitet SKH Posedarje (1957. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–318

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Posedarje

Vrijeme nastanka gradiva: 1957.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Posedarje

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Godine 1952. Republika Hrvatska bila je podijeljena na kotareve u kojima su osnovane općine. U kotaru Zadar bilo je 14 općina. Jedna od njih je i općina Vinjerac u kojoj je osnovan Općinski komitet SKH. U sastavu općine bilo je područje Posedarja. Vinjerac i Posedarje 1953. godine ulaze u sastav općine Poličnik, a 1955. osniva se općina Posedarje s mjestima Islam Latinski, Posedarje, Seline, Slivnica i Vinjerac. Općina Posedarje ukinuta je 1962. godine, a njeno područje priključeno je novoosnovanoj Skupštini općine Zadar. Općinski komitet SKH Posedarje djelovao je do navedene godine. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine 24. travnja 1952. godine u sastavu Kotara Zadar je 14 općina. Posedarje je tada u sastavu općine Vinjerac, u kojoj je osnovan i Općinski komitet SKH.

POPIS GRADIVA

1. Registar izdatih članskih knjižica, br. 1–65

2. Knjiga blagajne i članarina, 1957.–1962.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.