[0317] Općinski komitet SKH Novigrad (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–317

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Novigrad

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Novigrad

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Općinski komitet SKH Novigrad obuhvaćao je mjesta Novigrad, Paljuv i Pridraga. Općinski komiteti djeluju od 1952. do 31. kolovoza 1962. kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. ukidaju manje općine i njihova područja pripajaju općini Zadar.

Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije SKH u mjestima, poduzećima, školama i dr. djeluju u sastavu Općinskog komiteta SKH Zadar.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnik, 1958.–1962.

2. Popis članova SKH: Novigrad, Paljuv, Pridraga.

3. Knjiga blagajne, članarina, 1960.–1962.

4. Materijali s 1. godišnje skupštine Kotarskog zadružnog saveza, 1956.

Spisi

1. Opći spisi, 1952.–1962.

2. Zapisnici, 1952.–1959.

3. Podaci o članovima, karakteristike, kartoni članova, 1952.–1960.

4. Članarine, 1958.–1961.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–0311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.