[0316] Općinski komitet SKH Molat (1957. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–316

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Molat

Vrijeme nastanka gradiva: 1957.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Molat

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Općinski komitet SKH Molat obuhvaćao je mjesta Brgulje, Ist, Molat i Zapuntel. Osnovan je 1952. i djeluje do 31. kolovoza 1962. kada se Zakonom o izmjeni područja općina i kotara u NRH od 23. veljače 1962. u kotaru Zadar ukidaju manje općine i njihova područja pripajaju općini Zadar.

Od 1. rujna 1962. osnovne organizacije SKH u mjestima, poduzećima, školama i dr. djeluju u sastavu Općinskog komiteta SKH Zadar.

POPIS GRADIVA

1. Registar izdatih članskih knjižica, 1961.–1962.

2. Knjiga blagajne, 1957.

3. Članarine, 1958.–1962.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–310: Kotarski komitet KPH Zadar–otoci, Zadar 1950.–1952.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.