[0313] Općinski komitet SKH Biograd na moru (1949. – 1954.)

Signatura: HR–DAZD–313

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Općinski komitet SKH Biograd n/m

Vrijeme nastanka gradiva: 1949.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 16 knj., 1 kut., 50 svež.; 11 d/m

Stvaratelj: Općinski komitet SKH Biograd

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Struktura organizacija KPH/SKH slijedila je strukturu javne uprave. Donošenjem Zakona o narodnim odborima kotara od 24. srpnja 1952., Zakona o narodnim odborima općina od 26. srpnja 1952. i Zakona o narodnim odborima gradova od 1. kolovoza 1952. ukidaju se mjesni narodni odbori i osnivaju narodni odbori općina. Donošenjem Ustava SR Hrvatske 1963. dovršava se proces stvaranja komunalnog i samoupravnog sustava, koji je započet sredinom 50–ih godina 20. st. Uvodi se socijalističko samoupravljanje kao novi društveno–ekonomski i politički sustav. Pojam administrativno–teritorijalne jedinice zamijenjen je pojmom društveno–političke zajednice. Temeljna društveno–politička zajednica je općina, a složenije su kotar, republika i federacija. Saveznim Ustavom je postojanje kotara u republici ostavljeno na dispoziciju republikama. Ustav SRH je propisao postojanje kotara, koji se ukidaju 1967. godine. Istovremeno s ukidanjem kotara otvorena je mogućnost osnivanja zajednica općina. Do osnivanja zajednica općina dolazi tek nakon ustavnih promjena 1974. godine. Narodna Republika Hrvatska postaje Socijalistička Republika. Sukladno navedenim zakonima uspostavlja se i sustav organizacija SKH te se osnivaju općinski i konferencije SKH zajednica općina.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda u Arhiv je stiglo u dva navrata. Prva primopredaja nije registrirana. Druga primopredaja bila je 30. studenog 2006. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva 381/06). Gradivo je primljeno nesređeno i bez popisa.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnici Općinskog komiteta SKH Biograd, 1950.–1990., knj. 16

Spisi

1. Opći spisi, 1953.–1954., br. 1–38 i 1–2

2. Izvještaji i zapisnici, 1951.–1954.

3. Karakteristike članova OK SKH Biograd, 1949.–1953.

4. Popisi rukovodstva organizacija SKH i delegacija

5. Zapisnici OK SKH

6. Zapisnici OO SKH

7. Zapisnici komisija

8. Dosjei članova

9. Statistike

10. Razno

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhiski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar 1943.–1962.

HR–DAZD–310: Kotarski komitet KPH Zadar–otoci, Zadar 1950.–1952.

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.