[0310] Kotarski komitet KPH Zadar–otoci (1943. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–310

Klasifikacija: H.2.1.5.

Naziv fonda: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Zadar–otoci

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1950.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 16 kut.; 1,80 d/m

Stvaratelj: Kotarski Komitet KPH Zadar–otoci

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Teritorijalna nadležnost DPO–a bila je usklađena s administrativno–teritorijalnom podjelom Narodne Republike Hrvatske temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli od 31. svibnja 1950. godine. U razdoblju od 1950. do 1952. godine administrativno–teritorijalne jedinice u NRH su: oblasti, kotari, gradovi, gradski rajoni, gradska naselja i područja mjesnih narodnih odbora. Zadržana je oblast Dalmacije. Kotari su: Benkovac, Knin, Zadar i Zadar–otoci. Novost za područje kotara Zadar je u tome, što se pored kotara Zadar osniva Kotar Zadar–otoci sa sjedištem u Zadru, a Zadar postaje gradom izvan sastava kotara Zadar. Benkovac, Biograd i Knin su gradovi u sastavu kotara. Oblast Dalmacija obuhvaćala je područja kotara: Benkovac, Zadar, Zadar–otoci (sa sjedištem u Zadru) i područje grada Zadra.

U sastavu Kotara Zadar–otoci su područja mjesnih narodnih odbora: Božava, Brbinj, Dobropoljana, Dragove, Ist, Iž Mali, Iž Veli, Kali, Kukljica, Luka, Lukoran, Molat, Mrljane, Neviđane, Olib, Pašman, Poljana, Preko, Premuda, Rava, Sali, Savar, Sestrunj, Silba, Soline, Sutomišćica, Tkon, Ugljan, Veli Rat, Vrgada, Zaglav, Zapuntel, Ždrelac, Žman.

POVIJEST FONDA

Općinski komitet SKH i Općinski odbor SSRN–a u Zadru predali su Historijskom arhivu u svibnju 1968. oko 400 svežnjeva i kutija gradiva društveno–političkih organizacija iz razdoblja 1944.–1962. u nesređenom stanju i bez popisa (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 103/1968). Od tog gradiva kasnije su formirani fondovi DPO–a, primjerice DAZD 309, 310, 312, 324, 323. Gradivo u cjelini nije arhivistički sređeno niti popisano.

Količina gradiva se razlikuje od one iskazane u Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (2006.), jer su izlučeni dijelovi gradiva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik KK KPH Zadar–otoci, 1950., br. 1–577

Urudžbeni zapisnik KK KPH Zadar–otoci, 1951., br. 1–1368

Urudžbeni zapisnik KK KPH Zadar–otoci, 1952., br. 1–59

Predmetne knjige

2. Registar poslanih dopisa iz mjesta Kotara Zadar–otoci, 1950.

3. Knjiga poslanih depeša KK KPH Zadar–otoci, 1951.

4. Knjiga partijskih kazni KK KPH Zadar–otoci, 1950. i 1951.

5. Knjiga statističkih podataka o članstvu u KPH u mjestima zadarskih otoka

Spisi 1 1950.–1952., kut. 1–16

1. Predspisi 1943.–1949., kut. 1
Opći spis Kotarskog komiteta KPH Zadar–otoci, 1950.–1952., kut. 2–8

2. Zapisnici sastanaka Kotarskog komiteta KPH Zadar–otoci, 1949.–1951, kut. 9–11

3. Članstvo (primljeni i kažnjeni članovi) KK KPH Zadar–otoci, 1949.–1952., kut. 12–14

4. Financijski spisi KK KPH Zadar–otoci, 1950.–1952, kut. 15–16

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–142: Narodni odbor Kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH Zadar 1943. – 1962.

BIBLIOGRAFIJA

Zadarsko otočje: zbornik / glavni ur. Valentin Uranija. Zadar: Narodni muzej, 1974. *** Zadar i zadarsko područje u NOB–u i socijalističkoj izgradnji: zbornik, sv. 1: 1984., sv. 2: 1986. Zadar: Općinska konferencija SSRNH *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.

  1. –1949.
  2. –1949.