[0308] Kotarski komitet KPH Preko (1942. – 1946.)

Signatura: HR–DAZD–308

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Kotarski komitet KPH Preko

Vrijeme nastanka gradiva: 1942.–1946.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 4 svež., 5 kut.; 0,8 d/m

Stvaratelj: Kotarski komitet KPH Preko 1941.–1946.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

Prve partijske organizacije na području bivšeg kotara Preko osnovane su još prije Drugog svjetskoga rata. U drugoj polovici svibnja 1941. Međumjesni komitet KPH prerasta u Kotarski komitet KPH Preko. Na prvom sastanku donijeti su zaključci da se intenzivira rad na formiranju partijskih, skojevskih, omladinsko–odgojnih i simpatizerskih organizacija u mjestima gdje još nisu formirane. Nadalje, zaključeno je da se KK Preko poveže s Mjesnim odnosno Kotarskim komitetom KPH Biograd n/m radi koordinacije. Zaključeno je da se formiraju vojni komiteti pri Kotarskom i mjesnim komitetima Iža Velog i Iža Malog, a vojne desetine u svim mjestima te da se omladina nauči rukovati oružjem. Preporučuju se sabotaže usmjerene prema neprijatelju.

Kotar Preko obuhvaćao je sve zadarske otoke izuzev Pašmana i Vrgade te otoka Vira koji zbog prometne nepovezanosti nije ušao u kotar Preko, te pet općina: Božava, Iž Veli, Preko, Sali i Silba. Već u rujnu 1941. Kotarski komitet Preko raspolaže skromnom tehnikom te ima vlastitu agitprop službu. Ta je tehnika bila prva partizanska tiskara na zadarskom području. Kotarski komitet Preko postavio si je zadatke da pomaže NOV–u ali i da djeluje u narodu, posebno s omladinom, te da što više surađuje s drugim parijskim organizacijama i višim partijskim tijelima. Konačno, kao važnu zadaću postavio je i jačanje ideološko–političkog rada.

Područje kotara Preko okupirala je Italija. Nakon njezine kapitulacije 8. rujna 1943. godine najveći dio područja je oslobođen, a jedino je u Preku, središtu KK, bio njemački garnizon. U proljeće 1941. na otoku Ižu osnovan je Kotarski komitet SKOJ–a za kotar Preko.

POVIJEST FONDA

Općinski komitet SKH i Općinskog odbora SSRN u Zadru predali su Historijskom arhivu u svibnju 1968. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 103/1968) oko 400 svežnjeva i kutija gradiva društveno–političkih organizacija iz razdoblja od 1944. do 1962. u nesređenom stanju i bez popisa gradiva. Od tog gradiva kasnije su formirani fondovi DPO–a, primjerice DAZD 309, 310, 312, 324, 323. Gradivo u cjelini nije arhivistički sređeno ni popisano.

SADRŽAJ

Opći spisi sadrže uputstva viših tijela KPH, osobito Okružnoga komiteta KPH Zadar, koja je dobivao KK KPH Preko. U gradivu su podaci o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora na području Kotara Preko, opskrbi stanovništva, o prikupljanju hrane i materijala potrebnih vojnim jedinicama. Izvještaji i zapisnici pružaju sliku prilika na zadarskom otočju u razdoblju od 1944. do 1946. Izvještaji sadrže podatke o problemima s kojima se susretalo stanovništvo. Zapisnici iz 1946. oslikavaju nove probleme nakon oslobođenja, stvaranje infrastrukture i teškoće s kojima se susreće stanovništvo nakon ratnog razdoblja. Izvještaji i zapisnici nastali su u KK KPH Preko, te u općinskim povjerenstvima i jedinicama KPH: OK KPH Božava, Iž Veli, Preko, Sali, Lukoran, Silba, Mjesni komitet KPH Preko, Partijska jedinica/ćelija Poljana, Ugljan, Osnovna organizacija Sutomišćica. Sadrži podatke i karakteristike pojedinih članova KPH. Ovo gradivo je izvanredan izvor za istraživanje političkih, gospodarskih i socijalnih prilika na području Kotarskog komiteta KPH Preko.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Članstvo: popis članova KPH KK Preko, 1945.–1946., knj. 3

Spisi

1. Opći spisi, 1942.–1946., 461 spis

2. Zapisnici i izvještaji 1944.–1946.

3. Karakteristike članova KPH Kotara Preko, 1943.–1946.

4. Financijski izvještaji, okružnice, novine, 1943./1946.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1821: Kotarski komiteti KPH 1941–1945: Benkovac, Biograd, Preko, Zadar.

OBAVIJESNO POMAGALO

Analitički inventar

BILIOGRAFIJA

Zadarsko otočje: zbornik / glavni ur. Valentin Uranija. Zadar: Narodni muzej, 1974. *** Zadar i zadarsko područje u NOB–u i socijalističkoj izgradnji: zbornik, sv. 1: 1984., sv. 2: 1986. Zadar: Općinska konferencija SSRNH *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.