[0307] Kotarski komitet KPH Biograd (1942. – 1947.)

Signatura: HR–DAZD–307

Klasifikacija: H.2.1.

Naziv fonda: Kotarski komitet KPH Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1942.–1947.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 6 kut.; 0,8 d/m

Stvaratelj: Kotarski komitet KPH Biograd 1944.–1946.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

U Biogradu je 12. listopada 1939. formirana partijska ćelija odnosno Mjesni komitet te istovremeno prva skojevska organizacija i Mjesni komitet SKOJ–a. Kotarski komitet KPH za Biograd formiran je 15. lipnja 1942. godine. Istoga mjeseca osnovan je i Mjesni komitet SKOJ–a.

POVIJEST FONDA

Gradivo Kotarskih komiteta Biograd, Preko i Zadar primljeno je u Arhiv 1968. godine i uneseno u Knjigu primljenog arhivskog gradiva (br. 103/1968). U Knjizi je zapisano da su od Općinskog komiteta SKH Zadar primljeni spisi Kotarskog komiteta KPH u Zadru zajedno s gradivom ostalih društveno–političkih organizacija u količini od 400 kutija odnosno svežnjeva.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži podatke o članovima KPH na području kotara Biograd, izvještaje o prilikama, izvještaje pojedinih partijskih organizacija, o provedbi državnih izbora, podatke o članovima KPH. Kotarski komitet je izvještaje slao Okružnom komitetu KPH u Zadar. Partijske jedinice i ćelije slale su izvještaje i zapisnike Kotarskom komitetu KPH. Izvještaji i zapisnici nastali su u razdoblju od kraja 1944. do 1947. godine u KK KPH Biograd i u partijskim jedinicama: Banj, Dobropoljana, Drage, Sv. Filip i Jakov, Gorica, Jagodnja Donja, Lišane, Neviđane, Mali Pašman, Mrljane, Pakoštane, Pašman, Polača, Poljana, Vrana, Tkon, Ždrelac.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici, 1946., br. 1–540, 1947., br. 541–629, listova 98

2. Urudžbeni zapisnici, 1947., br. 1–398, list 21

Predmetne knjige

3. Popis članova KP na području kotara Biograd, 1946, listova 29

4. Kazalo članova KP Biograd, 1946, listova 100

5. Knjiga za vanjsku poštu, 1946, listova 20

6. Knjiga blagajne 1945.–1946., listova 18

7. Knjiga blagajne, 1946.–1947., listova 200

Spisi, 1943.–1947., kut. 1–6

1. Opći spisi, 1944.–1947. kut. 3

2. Izvještaji i zapisnici 1945.–1947.: KK KPH Biograd; Partijske jedinice Lišane, Mali Pašman, Polača, Poljana, Dobropoljana, Draga, Ždrelac, Centralni dječji dom, Neviđane, Filip Jakov, Banj, Vrana Pašman, Tkon, Mrljane, Polača, Gorica, Jagodnja Donja, Pakoštane; Partijske ćelije: Kraj, Tinj, Vrgada, Bolnica Biograd, Kotarska zadruga Biograd, kut. 4

3. Karakteristike članova, 1945.–1947., kut. 5

4. Okružnice, statistika i financije, 1942.–1947., kut. 6

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar. Regesta spisa do 15. svibnja 1945. Popis izvještaja i zapisnika po organiazcijama KPH. Popis spisa koji nedostaju.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–483: Kotarski komitet KPH Benkovac 1945.–1952.

HR–HDA–1821: Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske – Benkovac, Biograd,Preko, Zadar 1942.–1945.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.