[0302] Poljoprivredna zadruga Vrgada (1951. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–302

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Vrgada

Vrijeme nastanka gradiva: 1951./1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 2 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Vrgada

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski 1958.–1961., str. 259

Poljoprivredna zadruga Vrgada osnovana je na izvanrednoj skupštini održanoj 6. lipnja 1948. godine u Vrgadi. Zadruga je upisana u Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar temeljem rješenja Kotarskog narodnog odbora Zadar br. 24359/48 od 10. veljače 1949. Godine, a obuhvaćala je samo mjesto Vrgada. Djelatnost zadruge protezala se na ugostiteljstvo i poljoprivrednu proizvodnju.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Splitu L–9/55–15 od 15. prosinca 1955. otvoren je postupak prinudne likvidacije PZ Vrgada. Primopredaja dužnosti između bivše uprave zadruge i likvidacijskog upravnika obavljena je 24. siječnja 1956.

POVIJEST FONDA

Gradivo je fragmentarno sačuvano. Podatak o akviziciji nije pronađen, a fond nije sređen.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Glavna knjiga i dnevnik u prisilnoj likvidaciji, 1955., knj. 2

2. Knjiga blagajne, Blagajnički dnevnik, 1953. 1955., knj. 2

3. Knjiga rashoda i prihoda, 1952.–1953., knj. 2

4. Knjiga novčanih sredstava kod zadruge, 1952., knj. 1

5. Knjiga zadrugara, 1951.–1953., knj. 2

6. Knjiga nezadrugara, 1952.–1953., knj. 2

7. Račun prodavaonice, 1951.–1953., knj. 2

8. Knjiga razgraničenja, 1952.–1953., knj. 2

9. Knjiga prihoda i rashoda za elektrifikaciju Vrgade, 1952., knj. 1

10. Knjiga klase 1 i 3 Poljoprivredne zadruge Vrgada, 1955., knj. 1

11. Knjiga inventara Poljoprivredne zadruge Vrgada, 1955., knj. 1

Spisi, 1954., 1955., kut. 2

1. Poslovna korespondencija Zadruge s različitim privrednim i pravnim osobama (Trgovačko poduzeće „Velebit“, „Jedinstvo“, Kotarski savez poljoprivrednih zadruga u Zadru, Narodna banka FNRJ – Filijala Zadar i dr.), različiti dopisi za potrebe namještenika zadruga (godišnji odmor, prijave i odjave radnika i sl.) 1954.–1955.

2. Financijski spisi, različiti platni nalozi, završni računi, postupak prinudne likvidacije 1950./1955.

3. Veliki format: Blagajnički dnevnik 1955. (knj. br. 4) i Knjiga zadrugara 1953. (knj. br. 9).

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–210: Mjesni narodni odbor Vrgada 1944.–1951.

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski 1958.–1961., str. 259