[0301] Poljoprivredna zadruga Starigrad (1946. – 1948.)

Signatura: HR–DAZD–301

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Starigrad

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 14 knj., 3 kut.; 0,4 d/m.

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Starigrad

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski 1958.–1961., str. 259

Pod nazivom „Nabavno (Nabavljačko) prodajna zadruga s ograničenim jamstvom“, u Starigradu je nakon Drugog svjetskog rata osnovana prva zadruga na izvanrednoj skupštini održanoj 20. srpnja 1946. godine. U Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar upisana je temeljem rješenja Kotarskog Narodnog odbora br. 7731 od 15. travnja 1948. godine. Rješenjem Oblasnog Narodnog odbora Dalmacije i Kotarskog Narodnog odbora Zadar br. 24592 iz 1948. promijenjen je naziv zadruge u „Poljoprivredna zadruga Starigrad“. Poljoprivredna zadruga Starigrad obuhvaćala je mjesta Starigrad, Vinjerac i Soline.

POVIJEST FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno i primljeno je u Arhiv 1977. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva 148/1977). Izrađen je arhivski popis.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik

Urudžbeni zapisnik Opće poljoprivredne zadruge Starigrad, 1946.–1962., knj. 2

Predmetne knjige

1. Registar zadruga naavljačko–potrošačke zadruge Starigrad, 1946.

2. Registar zadrugara Nabavljačko–potrošačke zadruge Starigrad, 1946.–1947., 2 knj.

3. Registar zadrugara Poljoprivredne zadruge Starigrad, 1956.–1959.

4. Knjiga skladišta zemaljskih proizvoda maloprodajne zadruge Starigrad, 1948.

5. Knjiga skladišta distribucije poljoprivredne zadruge Starigrad, 1950.

6. Knjiga dužnika i vjerovnika nezadrugara, 1947.

7. Knjiga udjela – upisnik Poljoprivredne zadruge Starigrad, 1956.

8. Imenik zadrugara Opće poljoprivredne zadruge Šibuljina – Velebit, 1954.–1957.

9. Zapisnik sjednica upravnog odbora Opće poljoprivredne zadruge Starigrad od 21. lipnja 1958. (kut. 1)

10. Zapisnik Nabavljačko–potrošačke zadruge Starigrad od 2. travnja 1946. (kut. 1)

11. Zapisnik sjednica upravnog odbora Starigrad od 9. svibnja 1946. (kut. 1)

Spisi, 1947.–1963., kut. 1–3.

1. Organizacija godišnjih skupština zadruge, traženje zaposlenja u Općoj poljoprivrednoj zadruzi Starigrad, Statut Kotarskog zadružnog saveza Zadar, Statut Poljoprivredno– šumarske Komore kotara Zadar; pozivi na sjednice zadružnog savjeta; izdavanje zdravstvene legitimacije i pravo na zdravstvenu zaštitu zadrugara i članova njihovih obitelji, 1947.–1962., kut. 1.

2. Dosjei zadrugara; Matične knjiga namještenika zadruge, 1947.–1962., kut. 2.

3. Projekt pekare u Starigradu; Završi račun poljoprivredne zadruge Starigrad 1957.–1960.; Platne liste za 1957., 1960.–1962., 1957.–1962., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski, 1958.–1961.